Hans Jonas i Alan Watts: teodycea a mit spekulatywny

Autor

  • Łukasz Mazur Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/r.2444

Słowa kluczowe:

Watts, Jonas, mit, teodycea, religia, spekulacja

Abstrakt

Artykuł stanowi krótką pracę porównawczą, przedmiotem której są dwa różne spekulatywne mity. Pierwszy z nich, to mit  angielskiego teologa Allana Wattsa; drugi -   żydowskiego filozofa Hansa Jonasa. Oba mity dotyczą zagadnienia teodycei. Artykuł stara się przedstawić główne tezy obu wspomnianych mitów. Ukazuje ponadto szczególną rolę mitu, w kontekście zagadnienia teodycei.

Bibliografia

Fostowicz M., Boska analogia, Gdańsk 2008.

Fostowicz M., Świat bez prawdy, Wrocław 2009.

Jonas H., Idea Boga po Auschwitz, tłum. G. Sowiński, Kraków 2003.

Leśmian B., W przeddzień swego zmartwychwstania, w: B. Leśmian, Łąka, Kraków 2009.

Marzęcki J., Artur Schopenhauer wobec filozofii Indii, Warszawa 1992.

Miłosz C., Ziemia Ulro, Kraków 1994.

Scherer B., Buddyzm, tłum. G. Kuśnierz, Kęty 2009.

Schopenhauer A., Świat jako wola i przedstawienie, tłum. J. Gare­wicz, War­sza­wa 1994.

Watts A., Beyond Theology: The Art of Godmanship, New York 1973.

Pobrania

Opublikowane

2018-08-13

Numer

Dział

Artykuły