Tom 14 (2015)

Spis treści

Od redakcji

Wstęp PDF
  3-4

Artykuły

„Natura jest tylko jedna, przez którą Bóg wszystko stworzył…” Alchemiczno-filozoficzna koncepcja Natury Michała Sędziwoja PDF
Milena Cygan 6-34
Filozofia i logika intuicjonizmu PDF
Marlena Fila 35-48
Koncepcja automatyzacji Leonarda Torresa y Quevedo jako przyczynek do rozwoju computer science PDF
Piotr Urbańczyk 49-59
Interpretations of Quine’s “Naturalized Epistemology” and the Character of “Naturalization of Law” PDF (English)
Marek Jakubiec 60-81
Is normal science good science? PDF (English)
Adrianna Kępińska 82-91
Considerations on Legal and Philosophical Problems in Experimental Botany: The case of plant in vitro cultures PDF (English)
Iwona Kleszcz, Marek Jakubiec 92-119

Recenzje

Poszukiwacz zaginionego celu PDF
Weronika Wojtanowska 122-129
Teologia kontra nauka, czyli skąd wziął się świat? PDF
Mariola Senderska 130-134
Mapa Wszechświata PDF
Justyna Niedbała 135-138

Sprawozdania

Copernicus Festival 2015: Geniusz PDF
Piotr Urbańczyk 140-145