Świadomość działania jako podstawa etycznego wartościowania

Michał Drożdż

Abstrakt


Świadomość działania jako podstawa etycznego wartościowania. Racjonalność człowieka jest fundamentem etyki mediów, zarówno jako punkt wyjścia, jak i jako podstawowe kryterium wartościowania. Jeśli wartościowanie etyczne ma być prawdziwe, autentyczne, słuszne i odpowiedzialne, to musi się oprzeć na pewnym i trwałym fundamencie prawdy o człowieku. Czyn człowieka jest działaniem świadomym i wolnym. Dlatego też wymiar moralny mediów oraz etos medialny są ugruntowane i uwarunkowane świadomością i wolnością działania człowieka. Artykuł niniejszy jest próbą pokazania świadomości działania jako podstawy i kontekstu etycznego wartościowania ludzkich działań medialnych.


Słowa kluczowe


etyka mediów; personalizm; świadomość działania; motywacja; racjonalność człowieka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Allan J., Motywowanie, tłum. W. R. Kowalski, Warszawa 1998.

Babolin S., Produzione di senso, Roma 1999.

de Catanzaro D., Motywacje i emocje, tłum. A. Wojciechowski, Warszawa 2003.

Goleman D., Inteligencja emocjonalna, przeł. A. Jankowski, Poznań 1997.

Losito G., Il potere dei media, Roma 1994.

Malizia P., Forme del comunicare. Teoria e sociologia dell’azione comunicativa, Roma 2002.

McLuhan M., Zrozumieć media, przeł. N. Szczucka, Warszawa 2004.

Rosik S., Wezwania i wybory moralne, Lublin 1992.

Szostek A., Wolność, prawda, sumienie, w: A. Szostek, Wokół godności prawdy i miłości, Lublin 1995, s. 160–178.

Winn D., Manipulowanie umysłem. Pranie mózgu, warunkowanie, indoktrynacja, przeł. A. Sosenko, Wrocław 2003.

Wojtyła K., Osoba i czyn, Kraków 1969.

Woroniecki J., Katolicka etyka wychowawcza, t. 1, Lublin 1986.

Zukav G., Francis L., Serce duszy. Świadomość emocjonalna, przeł. M. Gajdzińska, Z. Płoszczyca, Gdańsk 2003.
Copyright (c) 2019 Michał Drożdż