Aldona Dydek, „Ordynacja kobiet”. Problemy i pytania otwarte w kontekście dialogu ekumenicznego, Kraków 2017, 270 s. (Horyzonty Dogmatu, 4)

Wojciech Hanc

Pełny tekst:

PDF


Copyright (c) 2018 Wojciech Hanc