Pro Musica Sacra

„Pro Musica Sacra” jest naukowym czasopismem podejmującym zagadnienia z zakresu muzyki kościelnej. Rocznik ma następującą strukturę: I. Artykuły i rozprawy; II. Uwagi, polemiki, komunikaty; III. Recenzje i sprawozdania. Staramy się, by artykuły dotyczyły następujących dziedzin związanych z tematyką muzyki kościelnej: chóralistyka; kompozycje muzyki religijnej; organy; chorał gregoriański; liturgika; historia muzyki kościelnej; wykonawstwo muzyki kościelnej.

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lutego 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych tytuł: Pro Musica Sacra (ISSN 2083-4039) posiada Unikatowy Identyfikator Czasopisma: 201035, liczbę punktów: 20, przypisane dyscypliny naukowe: nauki o sztuce, architektura i urbanistyka.


Tom 19 (2021)


Okładka