Te Deum laudamus!

Autor

  • Robert Tyrała Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/pms.1110

Biogram autora

Robert Tyrała - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Robert Tyrała – w 1990 roku uzyskał tytuł magistra teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; święcenia kapłańskie przyjął w wawelskiej katedrze w 1990 roku; w 1997 roku uzyskał tytuł magistra sztuki na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Krakowie. W latach 1997–2009 był dyrygentem męskiego chóru katedralnego w Krakowie; troszczy się o muzykę kościelną w katedrze wawelskiej, w 2009 został mianoway kantorem katedralnym. Od 1997 roku pracuje na Akademii Muzycznej w Krakowie (od 2005 roku kierownik Katedry Muzyki Religijnej, od 2009 – dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej). W latach 1998–2004 wiceprzewodniczący, a od 2005 roku przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej.
Przebywał na stypendiach naukowych w zakresie chorału gregoriańskiego w opactwie oo. Benedyktynów w Solesmes we Francji (w 1998 i 2003 roku), a w roku akademickim 2003/2004 na stypendium naukowym w Papieskim Instytucie Muzyki Kościelnej w Rzymie (fundacja Renovabis). W latach 1998–2000 studiował w Podyplomowym Studium Chórmistrzowskim prowadzonym przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. W 2000 roku uzyskał doktorat z liturgiki na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; od 2000 roku pracuje na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (w latach 2006–2009 prodziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego, od 2008 dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej); w 2010 roku habilitował się z nauk humanistycznych na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Od 2006 roku członek Zespołu ds. Transmisji Telewizyjnych Konferencji Episkopatu Polski; od 2012 roku konsultor Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej Konferencji Episkopatu Polski; w latach 2004–2009 prezydent Polskiej Federacji Pueri Cantores i asystent kościelny Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores; od 2009 roku prezydent Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores; od 2011 roku kanonik gremialny Kapituły Metropolitalnej w Krakowie na Wawelu.
Zasiada w radach programowych Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie i Rassegna Internazionale Musica Sacra „Virgo Lauretana” we Włoszech. Organizator koncertów i sympozjów muzyki kościelnej, kongresów (Pueri Cantores, muzyki liturgicznej, Bożego Miłosierdzia), pielgrzymek papieskich (1997, 1999, 2002, 2006); pomysłodawca i organizator Dni Muzyki Kościelnej w Archidiecezji Krakowskiej; redaktor naczelny czasopisma naukowego „Pro Musica Sacra”. Za pracę naukową i dydaktyczną otrzymał w 2008, 2012 i 2014 roku nagrodę Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie, a w roku 2009 – nagrodę Rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 2009 roku odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Pobrania

Opublikowane

2015-09-01

Numer

Dział

Od redakcji