W spotkaniu z tradycją muzyczną anglikańską... Jakby w przedsionku nieba!

Autor

  • Robert Tyrała Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Akademia Muzyczna w Krakowie Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

DOI:

https://doi.org/10.15633/pms.1836

Biogram autora

Robert Tyrała - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Akademia Muzyczna w Krakowie Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

W latach 1984–1990 studiował teologię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; w 1990 uzyskał stopień mgr. teologii; święcenia kapłańskie przyjął w wawelskiej katedrze w 1990 roku; w latach 1990–1992 pracował duszpastersko w parafii św. Stanisława BM w Andrychowie; w latach 1992–1997 studiował na Akademii Muzycznej w Krakowie, na Wydziale Wychowania Muzycznego; w 1997 roku uzyskał stopień mgr. sztuki; w latach 1997–2009 był dyrygentem męskiego chóru katedralnego w Krakowie; od 1997 jest kierownikiem muzyki kościelnej w wawelskiej katedrze; od 2009 jest kantorem katedralnym; od 1997 pracuje na Akademii Muzycznej w Krakowie (od 2005 roku kierownik Katedry Muzyki Religijnej); od 1998 roku odpowiedzialny za muzykę kościelną w archidiecezji krakowskiej (1998–2004 wiceprzewodniczący, a od 2005 przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej); w latach 1998 oraz 2003 przebywał na stypendiach naukowych z zakresu chorału gregoriańskiego w opactwie OO. Benedyktynów w Solesmes we Francji; w roku akademickim 2003/2004 przebywał na stypendium naukowym w Papieskim Instytucie Muzyki Kościelnej w Rzymie (fundacja Renovabis); w latach 1998–2000 studiował na Podyplomowym Studium Chórmistrzowskim prowadzonym przez Akademię Muzyczną w Bydgoszczy; w 2000 roku uzyskał doktorat z liturgiki na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; od 2000 pracuje na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (w latach 2006–2009 prodziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego, w latach 2008–2016 Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej, od 2016 roku prodziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego); w 2010 roku habilitował się z nauk humanistycznych na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; w 2016 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego (UPJP2); od 2006 roku członek zespołu ds. transmisji telewizyjnych Konferencji Episkopatu Polski; od 2012 roku konsultor podkomisji ds. Muzyki Kościelnej Konferencji Episkopatu Polski; w latach 2004–2009 prezydent Polskiej Federacji Pueri Cantores i równocześnie asystent kościelny Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores; od 2009 prezydent Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores; od 2011 roku kanonik gremialny Kapituły Metropolitalnej w Krakowie na Wawelu; zasiada w Radzie Programowej Festiwalu Gaude Mater w Częstochowie; Organizator: koncertów i sympozjów muzyki kościelnej, Kongresów (Pueri Cantores: 2000 Kraków, 2007 Kraków 2010/11 Rzym, 2012 Granada, 2013 Waszyngton, 2014 Paryż, 2015/16 Rzym, 2017 Rio de Janeiro; Muzyki Liturgicznej: 2004 Kraków, Miłosierdzia Bożego: 2011 Kraków), muzycznej komisji pielgrzymek papieskich (1997, 1999, 2002, 2006); pomysłodawca i organizator Dni Muzyki Kościelnej archidiecezji krakowskiej (organizowane są od 2005 roku); redaktor naczelny czasopisma naukowego UPJPII „Pro Musica Sacra” (ukazuje się od 2004 roku); zasiada w radzie naukowej czasopism: „Studia Hildegardiana Sariensia” wydawanego w Żorach oraz „Musica Ecclesiatica” wydawanego w Opolu; przewodniczył zespołowi muzycznemu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 2016; za pracę naukową i dydaktyczną otrzymał w latach: 2008, 2012, 2014, 2015 Nagrodę Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie, a w latach: 2009, 2015 Nagrodę Rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (UPJP2); 2009 roku odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego brązowym medalem Gloria Artis, a także medalem Gloria Dei Cantare przez Polską Federację Caecilianum; w 2015 roku otrzymał Nagrodę Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Srebrna Piszczałka za zasługi dla rozwoju muzyki kościelnej w Polsce; w 2016 otrzymał tytuł Fellow of Royal School of Church Music od Kościoła anglikańskiego za zasługi w dziedzinie muzyki kościelnej na forum międzynarodowym.

Pobrania

Opublikowane

2016-11-20

Numer

Dział

Od redakcji