Zabytkowe organy w Polsce na znaczkach Poczty Polskiej

Autor

  • Jan Józef Janicki Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/pms.1849

Biogram autora

Jan Józef Janicki - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Ur. 1946 w Słomnikach. Studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach (1964–1970) i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1971–1972). Doktorat w Pontificio Istituto Liturgico w Rzymie (1977); habilitacja w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1992/1993); docent w Papieskiej Akademii Teologicznej (PAT) w Krakowie (1995); profesor nadzwyczajny PAT – Kraków (2000); profesor tytularny (belwederski) nauk teologicznych – Warszawa (2004); profesor zwyczajny nauk teologicznych (stanowisko) – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w  Krakowie (2011). Autor ponad 200 publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym oraz książek: Le orazioni „super oblata” del ciclo „de Tempore” secondo il „Missale Romanum” di Paolo VI. Avviamento ad uno studio critico-teologico, Romae 1977; Liturgia poświęcenia pól, Lublin 1989; Misterium Paschalne w Mszale Rzymskim Pawła VI, Warszawa 1992; Msza święta. Liturgiczne ABC, Warszawa 1993; „Pamiątka Pana” w Ziemi Świętej, Poznań 1993; U początków liturgii Kościoła, Kraków 2002; Kultury antyczne w liturgii chrześcijańskiej, Kraków 2003 i 2007 (II wyd.); Święci chwałą Krakowa, Kraków 2010, 2012 i 2015 (III wyd.); Służba Boża w pierwszych wiekach Kościoła. Wybrane zagadnienia, Kraków 2011; Świętymi bądźcie! Posługa uświęcania w Kościele, Kraków 2015.

Pobrania

Opublikowane

2016-11-20

Numer

Dział

Uwagi, polemiki i komunikaty