„Lamentacje Jeremiasza z Passionale” (akkk 58,1489) z Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu

Autor

  • Anita Pyrek-Nąckiewicz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/pms.1855

Biogram autora

  • Anita Pyrek-Nąckiewicz - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
    Z wyróżnieniem ukończyła uzykę kościelną, dyrygenturę chóralną oraz edukację muzyczną na Akademii Muzycznej w Krakowie. Pracuje w zespołach artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego – w ZPiT UJ „Słowianki” jako chórmistrz oraz w Chórze UJ Camerata Jagellonica jako asystentka dyrygenta oraz akompaniatorka. Jest wykładowczynią w Szkole Kantorów działającej przy Dominikańskim Ośrodku Liturgicznym w Krakowie. Od 2007 roku współtworzy żeński zespół wokalny Flores Rosarum zajmujący się odtwarzaniem średniowiecznych praktyk muzycznych. Brała udział w pierwszym w Polsce scenicznym wykonaniu moralitetu Ordo virtutum Hildegardy z Bingen. Zajmuje się również wykonaniem dzieł chorałowych zachowanych w polskich ośrodkach, w szczególności małopolskich: w rękopisach wawelskich (m.in. Graduał Olbrachta, Oficjum rymowane o św. Stanisławie Wincentego z Kielczy, Passionale), muzykaliach ss. Benedyktynek ze Staniątek oraz Klarysek z Krakowa i Starego Sącza.

Bibliografia

Gancarczyk P., Cantus planus multiplex. Polifonia chorałowa w Polsce XIII–XVI wieku, [w:] Notae musiacae artis, Kraków 1999.

Hameline J. Y., Leçon de Ténèbres, Ambronay 2014.

Kubieniec J., Lamentacje chorałowe w krakowskich rękopisach liturgicznych XII-XVIII wieku, „Muzyka” (1999) nr 1.

Polkowski I., Katalog rękopisów kapitulnych katedry krakowskiej, Kraków 1884.

Szendrei J., Notacja liniowa w polskich źródłach chorałowych XII–XVI wieku, [w:] Notae musiacae artis, Kraków 1999.

Pobrania

Opublikowane

2016-11-20

Numer

Dział

Florilegium chorale