Słowo wstępne

Autor

  • Robert Tyrała Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Akademia Muzyczna w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/pms.2248

Biogram autora

Robert Tyrała - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Akademia Muzyczna w Krakowie

Ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII – w latach 1984–1990 studiował teologię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; w 1990 r. uzyskał stopień mgr teologii; w latach 1992–1997 studiował w Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Wychowania Muzycznego; w 1997 r. uzyskał stopień mgr. sztuki; w latach 1998 oraz 2003 przebywał na stypendiach naukowych z zakresu chorału gregoriańskiego w opactwie oo. Benedyktynów w Solesmes we Francji. W roku akademickim 2003/2004 przebywał na stypendium naukowym w Papieskim Instytucie Muzyki Kościelnej w Rzymie (fundacja Renovabis); w latach 1998–2000 studiował na Podyplomowym Studium Chórmistrzowskim prowadzonym przez Akademię Muzyczną w Bydgoszczy; w 2000 r. uzyskał doktorat z liturgiki na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; w 2010 r. habilitował się z nauk humanistycznych na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; od 2016 r. profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; od 1997 r. pracuje w Akademii Muzycznej w Krakowie (od 2005 r. kierownik Katedry Muzyki Religijnej); od 2000 r. pracuje na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (od 2016 r. prodziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego); od 2005 r. przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie; od 2006 r. członek zespołu ds. transmisji telewizyjnych Konferencji Episkopatu Polski; od 2012 r. konsultor Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski; w latach 2009–2017 prezydent Międzynarodowej Federacji „Pueri Cantores”, od 2017 r. prezydent honorowy Międzynarodowej Federacji „Pueri Cantores”; od 2011 r. kanonik gremialny Kapituły Metropolitalnej w Krakowie na Wawelu; zasiada w Radzie Programowej Festiwalu „Gaude Mater” w Częstochowie oraz Festival Zelioli w Lecco we Włoszech; organizator: koncertów i sympozjów muzyki kościelnej, Kongresów w Polsce i za granicą; pomysłodawca i organizator Dni Muzyki Kościelnej Archidiecezji krakowskiej (organizowane są od 2005 r.); zasiada w radzie naukowej czasopism: „Studia Hildegardiana Sariensia” wydawanego w Żorach oraz „Musica Ecclesiatica” wydawanego w Opolu; w 2009 r. odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego brązowym medalem Gloria Artis; w 2015 r. otrzymał nagrodę Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski „Srebrna Piszczałka” za zasługi dla rozwoju muzyki kościelnej w Polsce; w 2016 r. otrzymał tytuł „Fellow of Royal School of Church Music” od Anglikańskiego Kościoła za zasługi w dziedzinie muzyki kościelnej na forum międzynarodowym.

Pobrania

Opublikowane

2017-11-16

Numer

Dział

Od redakcji