Dialog „De misericordia z Cantionale Cracoviense” (akkk 241, 1447–1456) z Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu

Autor

  • Anita Pyrek-Nąckiewicz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/pms.2268

Bibliografia

Gancarczyk P., Cantus planus multiplex. Polifonia chorałowa w Polsce XIII–XVI wieku, w: Notae musiacae artis, Kraków 1999.

Kubieniec J., Lamentacje chorałowe w krakowskich rękopisach liturgicznych XII–XVIII wieku, „Muzyka” (1999) nr 1.

Polkowski I., Katalog rękopisów kapitulnych katedry krakowskiej, Kraków 1884.

Szendrei J., Notacja liniowa w polskich źródłach chorałowych XII–XVI wieku, w: Notae musiacae artis, Kraków 1999.

Pobrania

Opublikowane

2017-11-16

Numer

Dział

Florilegium chorale