Śpiew Vere, vere hodierna dies z rękopisu akkk 241 (1447–1456) Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu

Autor

  • Anita Pyrek-Nąckiewicz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/pms.2584

Bibliografia

Danielski W., Agendy i kancjonały katedry krakowskiej na Wawelu, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” t. 26 (1997) z. 4, s. 35–53.

Gancarczyk P., Cantus planus multiplex, w: Notae musicae artis, red. E. Witkowska-Zaremba, Kraków 1999, s. 349–401.

Kubieniec J., Lamentacje chorałowe w krakowskich rękopisach liturgicznych XII-XVIII wieku, „Muzyka” (1999) nr 1, s. 7–42.

Kubieniec J., Treny Jeremiasza w polskiej liturgii potrydenckiej, w: Muzyka jest zawsze współczesna. Studia dedykowane Alicji Jarzębskiej, red. M. Woźna-Stankiewicz, A. Sitarz, Kraków 2011, s. 269–284.

Polkowski I., Katalog rękopisów kapitulnych katedry krakowskiej, Kraków 1884.

Szendrei J., Notacja liniowa w polskich źródłach chorałowych XII–XVI wieku, w: Notae musicae artis, red. E. Witkowska-Zaremba, Kraków 1999, s. 187–281.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-12

Numer

Dział

Florilegium chorale