Zabytkowe organy w Polsce na znaczkach Poczty Polskiej

Autor

  • Jan Józef Janicki Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/pms.2589

Bibliografia

Chrostowski W., Papież Pielgrzym. Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata 1978–

, Warszawa 1991.

Chrostowski W., Filatelistyka – środkiem ewangelizacji współczesnego świata, w: PZF, Krajowa Wystawa Filatelistyczna „TotusTuus – Kielce’ 91”, Kielce 1991.

Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II 8.02.1979, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 34 (1981) nr 3, s. 141–148.

Janicki J. J., Królowa Jadwiga w filatelistyce, „Analecta Cracoviensia” 29 (1997), s. 519–552.

Jan Paweł II, Do filatelistów. Także znaczek pocztowy jest narzędziem pokoju (28.10.1985), w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, VIII, 2, 7–12.1985, Poznań 2004, s. 592.

Organy, w: Leksykon liturgii, red. B. Nadolski, Poznań 2006, s. 1126–1128.

Paweł VI, Przemówienie do uczestników IV Kongresu Światowej Federacji Stowarzyszeń

Filatelistycznych Świętego Gabriela (wrzesień 1972) w: B. Michalak, Archanioł Gabriel – patron pocztowców i filatelistów, „Filatelista” 50 (2003), s. 9.

Pawlak I., Organy – instrument liturgiczny, „Liturgia Sacra” 1–2 (1996), s. 79–85.

Pius X, motu proprio Tra le sollecitudini o muzyce świętej (22.11.1903),15–16.18 (tłum. w: G. M. Suñol, Zasady śpiewu gregoriańskiego, tłum. M. Koziura, Poznań 1957, s. 213–225.

Pius XI, konstytucja apostolska Divini cultus sanctitatem (20.12.1928), nr 8, tłum. w: Organy, w: Leksykon liturgii, red. B. Nadolski, s. 1127.

Pius XII, encyklika Musicae sacrae disciplina o muzyce kościelnej (25.12.1955), tłum. w: G. M. Suñol, Zasady śpiewu gregoriańskiego, tłum. M. Koziura, s. 242–262).

Sinka T., Organy w liturgii Kościoła, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 51 (1998), s. 209–214.

Święta Kongregacja Obrzędów, Instrukcja Musicam sacram o muzyce w świętej liturgii, (5.03.1967), 62.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-12

Numer

Dział

Komunikaty i sprawozdania