Starożytne źródła koncepcji harmonii sfer

Autor

  • Marcin Konik Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.15633/pms.340

Słowa kluczowe:

ancient philosophy, medieval philosophy, music theory, Boethius, music of the spheres, cosmology

Abstrakt

The theory of “music of the spheres” (musica mundana) introduced by Boethius in his treaty De institutione musica is an original contribution in development of mediaeval theory of music. However, it’s roots trace back to the Greek antiquity. When considering the sources of medieval theory of musica mundana, one shall underline three most important sources: (1) mythology with its complex cosmogony (esp. by Homer and Hesiod), (2) early cosmology by pre-Socratic philosophers (incl. Anaximander, Heraclit), (3) Pythagorean school. Despite of the fact that idea of the music of the spheres – as presented by the Pythagoreans – was criticized by Aristotle in his De caelo, it became one of the most influential cosmological concept. One of the most striking results of this situation is the fact, that for many ages (during mediaeval era) music was regarded as a scientific discipline, despite its aesthetical dimension.

Biogram autora

Marcin Konik - Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Ur. w 1980 r., absolwent filozofii i muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureat Ray E. & Ruth A. Robinson Musicology Award za najlepszą muzykologiczną pracę magisterską w 2008 r. W 2011 r. obronił na Wydziale Filozoficznym UJ rozprawę doktorską poświęconą kulturowym implikacjom kosmologii średniowiecznej. Jest członkiem Zespołu Naukowo-Redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów, w ramach którego przygotowuje do wydania zachowane w jasnogórskim archiwum kompozycje zapomnianych autorów z XVII i XVIII wieku. Autor kilkunastu artykułów z zakresu historii filozofii średniowiecznej oraz muzyki epoki baroku.

Pobrania

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy