Ks. prof. dr hab. Karol Mrowiec CM (1919–2011) – sylwetka kapłana, muzykologa, kompozytora

Autor

  • Wojciech Kałamarz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.15633/pms.342

Abstrakt

Living in 1919–2011 Rev. Professor Karol Mrowiec C.M. was one of the most distinguished Polish musicologists. Throughout most of his life he worked for the Institute of the Church Musicology at KUL [Catholic University of Lublin] which he organised and managed. Supervised 70 master and 10 doctor degree students, reviewed 24 doctoral and 10 habilitation dissertations, as well as assessed 7 professorial treatises. He also greatly contributed to the music formation of the Polish clergy, devoting several years of his life to this cause. The professor conducted research on the Polish sacred music, particularly of the Baroque and of the 19th c. He made a lot of scientific discoveries in this field, publishing many sourcebooks, by which means increasing the public ad academic knowledge of the Polish church music. A vital part of his life was devoted to Polish religious chants. As the chief editor of songbooks, supervised the research on the Polish religious singing in all regions of Poland. He was a member of many Polish and international musicologist organisations. Actively participated in worldwide conferences, delivering speeches on the Polish sacred music, especially the religious chants. Rev. Professor K. Mrowiec was granted numerous medals and honoured with prestigious awards and titles, including the Honoris Causa doctor’s degree of the Pontifical Institute of Sacred Music.

Biogram autora

Wojciech Kałamarz - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej, Kraków

kapłan ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego à Paulo. W 2003 r. otrzymał dyplom Akademii Muzycznej w Krakowie z wynikiem celującym. W 2009 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Jest autorem kilkudziesięciu kompozycji i kilkudziesięciu publikacji, laureatem kilku nagród na konkursach kompozytorskich ogólnopolskich i międzynarodowych. Jego utwory były wykonywane w kraju (m.in. MFMW Warszawska Jesień, Kraków, Poznań, Katowice) i za granicą (m.in. Rochester, Preveza, Norymberga, Lwów). Współpracował ze Studiem Eksperymentalnym Polskiego Radia w Warszawie. Jest także laureatem Nagrody im. ks. prof. Hieronima Feichta przyznawanej przez Związek Kompozytorów Polskich za pracę naukową w dziedzinie muzykologii (2010). Od 2005 r. należy do Archidiecezjalnej Komisji ds. Muzyki Kościelnej, Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych; od 2006 r. jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich (Sekcja Kompozytorów i Sekcja Muzykologów). Jest współredaktorem Śpiewnika wawelskiego (t. IV), sekretarzem redakcji „Pro Musica Sacra” oraz redaktorem naczelnym Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego. Wykłada przedmioty muzyczne w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie oraz w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy.

Bibliografia

Teczki personalne ks. Karola Mrowca, [w:] Archiwum Księży Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie (AMS).

Jerzy Badocha, Wspomnienia z Włoch (wywiad z ks. prof. Karolem Mrowcem), „Meteor”, 1957, nr 5, s. 129–135.

lat Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie, red. Mieczysław Drobner, Aleksander Frączkiewicz, Adam Rieger, Kraków 1963, s. 79, 81, 91.

Wywiad z… Ks. Prof. K. Mrowiec, „Meteor”, 1987, nr 1, s. 25–35.

Stanisław Dąbek, Księdza profesora Karola Mrowca rys życia i jego studia nad muzyką religijną, [w:] Musicae sacrae ars et scientia.

Księga ku czci Ks. Prof. Karola Mrowca, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 1989, t. 34, z. 7, red. Stanisław Dąbek, Ireneusz Pawlak, s. 5–7.

Ireneusz Pawlak, Bibliografia prac Księdza Profesora dra hab. Karola Mrowca, [w:] Musicae sacrae ars et scientia. Księga ku czci Ks. Prof. Karola Mrowca, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, 1989, t. 34, z. 7, red. Stanisław Dąbek, Ireneusz Pawlak, s. 9–17.

Tadeusz Przybylski, Z dziejów nauczania muzyki w Krakowie od średniowiecza do czasów współczesnych, Kraków 1994, s. 236, 264.

Tomasz Jasiński, Mrowiec Karol, [w:] Encyklopedia muzyczna. Część biograficzna, t. 6 (m), red. Elżbieta Dziębowska, Kraków 2000, s. 433–434.

Andrzej Chodkowski, Encyklopedia muzyki PWN, Warszawa 2001, s. 579.

Mrowiec Karol, [w:] Sto tomów „Naszej Przeszłości”, red. Jan Dukała, Jan Kopiec, Kraków 2003, s. 506–509.

Stanisław Dąbek, Mrowiec Karol, [w:] Kompozytorzy polscy 1918–2000, red. Marek Podhajski, Gdańsk-Warszawa 2005, s. 649–650.

Mrowiec Karol, „Additamenta Musicologica Lublinensia”, 2: 2006, nr 1, s. 27–29.

Elżbieta Charlińska, Uroczystości jubileuszu 50-lecia Instytutu Muzykologii KUL (23–24 listopada 2006 roku), „Additamenta Musicologica Lublinensia”, 4: 2007, nr 1, s. 231–241.

Piotr Czartoryski-Sziler, Karol Mrowiec. Czuję się przede wszystkim księdzem, a nie muzykiem (wywiad), „Nasz Dziennik”, 2008, nr 186, s. 12–14.

Wojciech Kałamarz, Muzyka u misjonarzy, Kraków 2009, s. 236–237, 243–244, 380–387, 389–391, 467–469, 520–523, 589–595.

Mirosław Perz, Laudacja osoby i zasług księdza prof. Karola Mrowca, „Informator ITKM”, 2012, nr 32, s. 81–88.

Pobrania

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy