Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Natalia Sencel

Sekretarz redakcji

Zofia Sajdek