Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Zastępca redaktora naczelnego i sekretarz