Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Bogdan Stanaszek

Zastępca redaktora naczelnego i sekretarz

ks. dr Piotr Tylec