Zarejestruj

Wypełnij formularz w celu zarejestrowania się w tym czasopiśmie.

Kliknij tutaj jeżeli jesteś zarejestrowany w innym czasopiśmie.

Profil

Aby umieścić informację w innym języku poniżej, najpierw wybierz język.
Dozwolone znaki to małe litery, cyfry oraz znaki (-) i (_).
Hasło musi się składać z co najmniej 6 znaków.
  Anna Maria Kowalska = AMK

(pełna nazwa instytucji naukowej, np. Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Pedagogicznych)
Polityka prywatności

Identyfikator ORCID może być przydzielony jedynie za pośrednictwem rejestru ORCID. Musisz spełniać wymogi identyfikatorów ORCID, oraz podać pełny adres URI (np. http://orcid.org/0000-0002-1825-0097).

(np. dokonania, osiągnięcia)
Znajomość języka
: Powiadamiany wiadomością e-mail o nowych numerach czasopisma.
: Może dodawać teksty do czasopisma.
: Gotowy do pisania recenzji artykułów publikowanych w czasopiśmie.

* Oznacza wymagane pole

Polityka prywatności

*„Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
**Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji”.
Postawy takie są przejawem nierzetelności naukowej - wykryte przypadki spowodują odmowę publikacji złożonych tekstów, a o zaistniałym przypadku będą powiadamiane instytucje zatrudniające autorów.
Autor, w przypadku korzystania z dotacji na prowadzone badania, składa deklarację, że artykuł powstał w ramach projektu badawczego finansowanego przez określoną instytucję lub stowarzyszenie.