Concerning the Dialectical Criticism of Religion

Bartłomiej Krzos

Abstrakt


Współczesny ateizm nazywany „nowym” jest jedną z form negacji istnienia Boga. Polega on na krytyce kierowanej przeciwko wyznawcom różnych religii. Ta krytyka skupia się na przedmiocie religii, ku któremu skierowany jest kult. Polega ona w głównej mierze na tym, żeby naświetlić naturalny lub społeczny fundament religii. Aby doprowadzić do unicestwienia religii, ateiści postulują poddanie jej krytyce dialektycznej opracowanej przez Karola Marksa. Ta krytyka pojęcia religii, chociaż nie sprawi jej całkowitego zaniku, ale zaowocuje post-religijną syntezą w postaci nowych form kultu i duchowości.

Słowa kluczowe


Ateizm; religia; krytyka; dialektyka; materializm

Pełny tekst:

PDF (English)

Odwołania typu refback

  • Artykuł nie posiada zewnętrznych odwołań (refback).