Recepcja młodzieży na podstawie filmów Krzysztofa Zanussiego i Jana Komasy

Monika Jaracz

Abstrakt


Niniejszy tekst stanowi próbę omówienia zagadnienia, jakim jest recepcja młodzieży na podstawie filmów Krzysztofa Zanussiego i Jana Komasy. Dobór reżyserów miał na celu przywołanie obrazu młodego człowieka z różnych perspektyw czasowych i generacyjnych, co z kolei pozwoliło wyodrębnić najważniejsze tendencje związane z młodzieńczym etapem ludzkiego życia na przestrzeni lat. W pierwszej kolejności niniejszy tekst odwołuje się do twórczości jednego z czołowych przedstawicieli kina moralnego niepokoju – Krzysztofa Zanussiego. Treści ukazane przez niego, chociażby w filmie Iluminacja, przywołują wizerunek młodzieży inteligenckiej, z którą utożsamiało się ówczesne młode pokolenie, poszukujące prawdy i sensu życia w zakłamanej rzeczywistości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Aktualność spostrzeżeń Zanussiego potwierdza w Sali samobójców przedstawiciel młodej generacji filmowców – Jan Komasa, który z nowatorskim rozmachem zaprezentował tam obraz współczesnych nastolatków. Film pokazuje, że forma młodzieńczych poszukiwań uległa znacznej modyfikacji, a wraz ze zmieniającym się światem, pojawiły się nowe zagrożenia. W bezideowej kulturze bylejakości wolność okazuje się zniewalająca, a wszelkie braki: poczucia tożsamości, wartości i autorytetów wprowadzają postawę bierności oraz sieją zniechęcenie. Dzięki Komasie współczesne pokolenie młodych Polaków mogło zobaczyć, jak destrukcyjny potrafi być ich drugi świat – wirtualna rzeczywistość, do której uciekają oni przed problemami i najbliższym otoczeniem. Dramat młodego człowieka, który staje się „cyfrowym tubylcem”, rozgrywa się tu i teraz, na oczach jego rówieśników.

Słowa kluczowe


młodzież; młodość; pokolenie; generacja; recepcja; odbiór; Krzysztof Zanussi; Jan Komasa; film; dzieło filmowe; kino; kinematografia; Iluminacja; Sala samobójców

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arystokratyzm ducha. Kino Krzysztofa Zanussiego, red. nauk. M. Sokołowski, Warszawa 2009.

Cierpienie i nadzieja w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego, red. A. Baczyński, M. Drożdż, M. Legan, Kraków 2015.

Hollender B., Od Wajdy do Komasy, Warszawa 2014.

Hopfinger M., Zanussiego ćwiczenia z życia, „Kino” 1973 nr 1, s. 4–11.

http://culture.pl/pl/dzielo/sala­‑samobojcow (24.01.2016).

http://culture.pl/pl/tworca/jan­‑komasa (25.01.2016).

http://literat.ug.edu.pl/asnyk/080.htm (21.01.2016).

http://wiersze.doktorzy.pl/ciemna.htm, (24.01.2016).

http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia­‑polskiego­‑filmu/artykuly/iluminacja­‑recenzja­‑filmu/148 (11.01.2016).

http://www.baczynski.art.pl/wiersze/126-W.html (25.01.2016).

http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/film/1513476,1,recenzja­‑filmu­‑sala­‑samobojcow­‑rez­‑jan­‑komasa.read (24.01.2016).

http://wyborcza.pl/1,75475,782839.html (12.01.2016).

http://wyborcza.pl/1,75475,9192128,FilmSala_samobojcow-_Spor_krytykow_Gazety_-html (24.01.2016).

https://poema.pl/publikacja/86433-mlodosc (21.01.2016).

Jackiewicz A., Moja filmoteka: kino polskie, Warszawa 1983.

Lewicki B., O filmie, Łódź 1995.

Lubelski T., Encyklopedia kina, Kraków 2010.

Lubelski T., Historia kina polskiego 1895–2014, Kraków 2015.

Łużyńska J. A., Artysta wobec współczesności. O Zanussim inni, Warszawa 1996.

Orliński Wojciech, 10 lat emocji: polskie kino 2005–2015, Warszawa 2015.

Zanussi – przemiany, red. S. Zawiśliński, Kraków 2009.

Zanussi. Przewodnik Krytyki Politycznej, red. prowadzący J. Majmurek, Warszawa 2014.
Copyright (c) 2016 Monika Jaracz