Sprzymierzeńcy ocalenia w czasach wojny (na podstawie książki „Ludzie i zwierzęta” Antoniny Żabińskiej)

Marta Bolińska

Abstrakt


We wspomnieniach z czasów wojny i tuż po wojnie (1939–1949) Antonina Żabińska, żona dyrektora Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego w latach 1929–1950 – Jana Żabińskiego przedstawia dramatyczne wydarzenia, które dotknęły jej rodzinę i znajomych oraz zwierzęta z praskiego zoo. Jest kronikarką okupacyjnych dziejów ludzi i zwierząt. Szczególną część narracji stanowi rola pianina i zwierzęcych boksów, dzięki którym ocalało wielu Żydów. W 1965 roku wraz z mężem Żabińska otrzymała tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Za ratowanie Żydów w czasie wojny w 1980 roku została pośmiertnie odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, zaś jej mąż – Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą.

Słowa kluczowe


Warszawa; zoo; II wojna światowa; Żydzi; wspomnienia; Antonina Żabińska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anders G., Staroświeckość człowieka, w: Kultura techniki, red. E. Schutz, przeł. I. Sell­mer, S. Sellmer, Poznań 2001, s. 412–453.

Edensor T., Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, przeł. A. Sadza, Kra­ków 2004.

Hall E., Ukryty wymiar, tłum. T. Hołówka, Warszawa 2003.

Maruszewski T., Psychologia poznania. Sposoby rozumienia siebie i świata, Gdańsk 2001.

Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności, pod red. J. Kowalewskiego, W. Piaska, M. Śliwy, Olsztyn 2008 (Colloquia Humaniorum).

Wyobraźnia społeczna. Horyzonty – źródła – dynamika, red. R. Drozdowski, M. Krajewski, Poznań 2008.

Żabińska A., Ludzie i zwierzęta, Warszawa 1968.

Żabińska A., Ludzie i zwierzęta, Kraków 2010.
Copyright (c) 2018 Marta Bolińska