Radio Kraków jako medium cieszące się dużym zaufaniem społecznym – analiza serwisów informacyjnych

Klaudia Cymanow-Sosin

Abstrakt


Artykuł jest próbą oceny jednej ze stacji regionalnych – Radia Kraków, pod kątem poziomu zaufania społecznego, jakim cieszy się ono w opinii odbiorców. Autorka wychodząc od analiz dostępnych publicznie sondaży opinii publicznej przechodzi do badań na podstawie własnego monitoringu przekazywanych na żywo serwisów informacyjnych w tym medium oraz interpretacji funkcjonujących na stronie radia treści, zawartych w zakładce Wiadomości. Celem jest określenie zasad, jakimi kierują się twórcy medium w procesie budowania relacji zewnętrznych z potencjalnymi i rzeczywistymi odbiorcami rozgłośni. Ocena poziomu jakości przygotowywanych informacji oraz reguł ich upubliczniania pozwala na korelację wyników własnych dociekań z tendencjami ogólnymi, zgodnie z którymi medium radiowe w dalszym ciągu cieszy się największym zaufaniem odbiorców, spośród wszystkich nadawców w przestrzeni komunikacji masowej – od prasy, poprzez media elektroniczne, aż po nowe media.


Słowa kluczowe


informacja; media publiczne; radio; zaufanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauer Z., Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2000.

Biuletyn Informacji Publicznej, https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=49814 (26.01.2017).

Zawód dziennikarz. Między misją a profesją, red. B. Brodzińska, M. Jeziński, M. Mateja, Toruń 2015.

Boguszewski R., CBOS, Komunikat z badań nr 34/2016: Społeczne oceny uczciwości i rzetelności zawodowej, Warszawa, marzec 2016, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_034_16.PDF 10.09.2017).

Chyliński M., Russ-Mohl S., Dziennikarstwo, Warszawa 2008.

Derczyński W., Opinie o uczciwości i rzetelności zawodowej. Komunikat z badań, BS/116/2000, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2000/K_116_00.PDF (05.05.2017).

Historia Radia Kraków, http://www.radiokrakow.pl/o-nas/historia-radia-krakow/ (26.01.2017).

ISAP Internetowy System Aktów Prawnych, Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19840050024 (04.05.2017).

Juszkiewicz Ż., Jak skutecznie przekazać informacje?, https://blog.proinfo.co/skutecznie-przekazac-informacje/ (21.09.2017).

Kapuściński R., Lapidarium I, Warszawa 1993.

McCombs M., Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, przekł. B. Radwan, Kraków 2008.

McCombs M., Maxwell E.; Shaw Donald L., The Agenda-Setting Function of Mass Media, „Public Opinion Quarterly” Vol. 36 (1972) Issue 2, s. 176–187.

Radio z największym zaufaniem wśród mediów. Internet głównym źródłem informacji, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/radio-z-najwiekszym-zaufaniem-wsrod-mediow-internet-glownym-zrodlem-informacji (26.01.2017).

Senn J. A., Information Systems in Managment, Wadsworth CA 1990.

Szalkowska A., Francuz P., Rozumienie informacji prasowej: badania psychologiczne, „Przegląd Psychologiczny” 6 (2003) nr 1, s. 79–99.

Talarek M., Siła rażenia środków masowego przekazu, Warszawa 2012.

William L. R., Cleve M., Etyka środków przekazu, tłum. J. Zakrzewski, E. Krasnodębska, Warszawa 1995.

Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Warszawa 2006.

Zaufanie do mediów. Źródła informacji i ich weryfikowanie. Badanie Danae dla Press Club Polska, Provident i AXA, 2017, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/zaufanie-do-mediow-w-polsce-informacje-o-ludziach-wiarygodniejsze-niz-o-polityce-i-gospodarce (26.01.2017).
Copyright (c) 2018 Klaudia Cymanow-Sosin