Chrześcijanin multimedialny – śladami wideoblogerów katolickich

Dariusz Raś

Abstrakt


Warto śledzić wideoblogerów – katolików w internecie. Ewangelizacja na YouTubie żyje bowiem różnorodnością podejmowanych tematów. Polskie vlogi katolickie zajmują się różną tematyką: od nauczania doktryny wiary po lifestyle, obronę życia i zwyczajne odpowiedzi na pytania odbiorców. Warto poznać sieć od tej strony. Komunikacja w nowych mediach otwiera nowe agory – przestrzenie spotkań z ludźmi. Nowe media otwierają cały sektor dla nowej ewangelizacji, a wideoblog to narzędzie przydatne ewangelizatorowi do stania się influencerem, liderem opinii czy przewodnikiem prowadzącym do Boga w internetowym chaosie. Warto, aby nowe technologie spotkały się z Bogiem. Warto, aby w nowych technologiach częściej mówiono o Bogu.


Słowa kluczowe


katolik; sieć; blogosfera; videoblog; wiara; nowe media; Ryś; Szustak; Szymańska; Zaguła

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI, Sieci społecznościowe: bramy prawdy i wiary, nowe miejsce ewangelizacji. Orędzie na 47. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20130124_47th-world-communications-day.html (06.02.2017).

Blog – próba definicji, http://polonisty.blox.pl/2012/10/BLOG-proba-definicji.html (06.02.2017).

Chmielewska M., Religijni hipsterzy i Dobra Nowina. Wiara z przymrużeniem oka, http://www.influencer.pl/374/religijni-hipsterzy-i-dobra-nowina-wiara-z-przymruzeniem-oka (09.02.2017).

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium.

Gwozdowska A., Vlog, teatr jednego aktora, http://www.rp.pl/Plus-Minus/306099919-Vlog-teatr-jednego-aktora.html#ap-2 (07.02.2017).

Gumkowska A., Blogi wobec tradycji diarystycznej. Nowe gatunki w nowych mediach, w: Tekst (w) sieci. Tekst – język – gatunki, red. D. Ulicka, Warszawa 2009, s. 230–243.

Kloch J., Przybysz M. M., Nowe media w Kościele, „Nowe Media” 8 (2014) 2, s. 65–71.

Laskowska M., Nowe media w służbie człowieka. Zarys problematyki w kontekście etyki i aksjologii mediów, „Teologia Praktyczna” 13 (2012), s. 123–137.

Liberacka A., Internet to sztuka wyboru, ttp://stacja7.pl/rozmowy/internet-to-sztuka-wyboru/ (09.02.2017).

Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w środkach społecznego przekazu, Watykan 2010.

Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w internecie, Watykan 2012.

Pikuła R., Szafiarka dla wierzących? Hipster katoliczka chce udowodnić, że „można być katolikiem i fajną dziewczyną”, http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,19741491,szafiarka-dla-wierzacych-hipster-katoliczka-chce-udowodnic.html (10.02.2017).

Raś D., Powołanie sieci, w: Bramy prawdy i wiary. Benedykt XVI o mediach, Kraków 2016, s. 177–186 (Colloquium z Teologii Mediów im ks. prof. Andrzeja Baczyńskiego, 1).

Socha-Jakubowska P., Katohipsterzy, https://www.wprost.pl/468741/Katohipsterzy (09.02.2017).

Wołkiewicz A., Testament Cyfrowego Imigranta – Benedykt XVI do mieszkańców cyfrowego świata, w: Człowiek. Media. Edukacja, pod red. J. Morbitzera i E. Musiał, Kraków 2013, s. 451–460.

Vlog to wyższa forma blogowania, http://studiumprzypadku.com/vlog-to-wyzsza-forma-blogowania-rozmowa-z-kamilem-newczynskim/ (10.02.2017).

www.biskup-rys.pl (09.02.2017).

www.hipsterkatoliczka.pl (09.02.2017).

www.influencer.pl (09.02.2017).

www.langustanapalmie.pl, (09.02.2017).

www.stacja7.pl (09.02.2017).

www.youtube.com (09.02.2017).
Copyright (c) 2018 Dariusz Raś