Centrum Wsparcia Osób Starszych w Miechowie jako innowacyjne działanie samorządu na rzecz osób starszych

Magdalena Wilk

Abstrakt


Centrum Wsparcia Osób Starszych w Miechowie jako innowacyjne działanie samorządu na rzecz osób starszych. Samorządy w całej Polsce coraz częściej podejmują działania na rzecz wspierania osób starszych. Podyktowane jest to przede wszystkim danymi demograficznymi, w związku z szybko starzejącym się społeczeństwem. Oprócz wsparcia instytucjonalnego, oferowanego przez ośrodki pomocy społecznej, jednym z rozwiązań może być powołanie Centrum Wsparcia Osób Starszych przy urzędzie. Takie rozwiązanie wprowadziła Gmina Miechów (województwo małopolskie). Analizując działanie Centrum po 2 latach istnienia, podjęto próbę opisania kilku działań, które mogą być wykorzystane w innych gminach.


Słowa kluczowe


senior; polityka senioralna; wsparcie osób starszych w miejscu zamieszkania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Szatur-Jaworska B., Zasady polityk publicznych w starzejących się społeczeństwach, w: Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, red. S. Trociuk, Warszawa 2013, s. 9–16.

Marcjanik M., Językowy obraz osoby starej, w: O sposobach mówienia o starości, red. B. Szatur-Jaworska, Warszawa 2014, s. 11–17.

Wasylewski R., Lokalna polityka społeczna, w: Polityka społeczna, red. E. Rydlewska, Warszawa 2007, s. 351–360.

Szarota Z., Społeczno-demograficzne aspekty starzenia się społeczeństwa, w: Starość. Między diagnozą a działaniem, red. R. J. Kijak, Z. Szarota, Warszawa 2013, s. 5–17.

www.elblag.eu (1.12.2017).

www.e.org.pl (10.09.2017).

www.miechow.eu (10.09.2017).

www.miechowski.pl.

www.rpo.gov.pl (10.09.2017).

www.sieciwsparcia.pl (10.09.2017).
Copyright (c) 2018 Magdalena Wilk