Obraz komunikowania prawdy w relacji lekarz–pacjent na podstawie serialu Szpital

Maja Bednarska

Abstrakt


Obraz komunikowania prawdy w relacji lekarz–pacjent na podstawie serialu Szpital. Autorka zakłada w artykule, że często jedyną możliwą formą komunikacji pacjenta z lekarzem jest płaszczyzna aksjologii komunikacyjnej. Tą metaprzestrzeń w komunikacji międzyludzkiej trafnie ukazuje serial telewizyjny Szpital. Dlatego pokazuje filozofię dramatu Józefa Tischnera jako ontyczną podstawę aktu komunikacyjnego między lekarzem i pacjentem, która rozjaśni rzeczywistość wartości w przestrzeni międzyludzkiej. Tekst składa się z pięciu części. Autorka uzasadnia ten podział różnorodnością obszarów badawczych artykułu. W ramach pierwszego obszaru badawczego stara się przedstawić akt komunikacyjny w świetle ontologii jako byt, który można opisać w jego złożoności. Druga część artykułu jest przedstawieniem filozofii dramatu Józefa Tischnera. W trzeciej części tekstu autorka zastanawia się nad pragmatyką komunikacyjną lekarza z pacjentem z punktu widzenia aksjologii komunikowania. Czwarta część z kolei stanowi syntezę poprzednich trzech, w której dokonuje próby ukazania komunikowania lekarza z pacjentem z perspektywy aksjologicznej. W obrębie ostatniego – piątego obszaru badawczego autorka podejmuje próbę zaktualizowania przedstawionej teorii w praktyce medialnej.


Słowa kluczowe


lekarz; pacjent; komunikowanie prawdy; aksjologia komunikowania; Józef ­Tischner; filozofia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bobrowski I., Zaproszenie o językoznawstwa, Kraków 1998.

Leathers D.G., Komunikacja niewerbalna. Zasady i zastosowania, przeł. M. Trzcińska, Warszawa 2007.

Makara-Studzińska M., Komunikacja z pacjentem, Lublin 2012.

Morreale S.P., Spitzberg B. H., Barge J.K., Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza, umiejętności, Warszawa 2012.

Stewart J., Mosty zamiast murów, Warszawa 2010.

Tischner J., Filozofia dramatu, Kraków 1998.

Tischner J., Myślenie według wartości, Kraków 2002.

Tischner J., Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998.
Copyright (c) 2020 Maja Bednarska