Antycypacja przemian technokulturowych w myśli José Ortegi y Gasseta

Joanna Kuźnicka

Abstrakt


Żyjemy w czasach głębokich przemian technokulturowych, które wpływają na społeczeństwo XXI wieku. To gwałtowne przyspieszenie cywilizacyjne przewidziane zostało przez jednego z największych filozofów kultury poprzedniego stulecia Jose Ortegę y Gasseta. W swoich rozważaniach analizował on społeczną, kulturową i ekonomiczną dynamikę transformacji świata, dokonującą się za sprawą techniki oraz industrializacji. Przewidział zmiany obecne w dzisiejszej globalnej gospodarce przechodzącej z industrializmu do usieciowienia i informacjonizmu, wskazując jednocześnie na największą niedoskonałość tego świata, jaką jest kryzys tożsamości człowieka.

Słowa kluczowe


Przemiany technokulturowe; kultura masowa; człowiek masowy; konsumpcjonizm; media

Pełny tekst:

PDF


Copyright (c) 2012 Joanna Kuźnicka