Szacunek wobec uchodźcy z Bliskiego Wschodu w mediach społecznościowych

Autor

  • Maria Szajny Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ssc.4147

Słowa kluczowe:

social media, szacunek, godność, uchodźca, migracja, Bliski Wschód, Syria

Abstrakt

Szacunek wobec uchodźcy z Bliskiego Wschodu w mediach społecznościowych. Dla organizacji humanitarnych Facebook stanowi jeden z najważniejszych społecznościowych kanałów komunikacji z odbiorcami i darczyńcami, dlatego to właśnie na tym komunikatorze została skupiona uwaga, z pominięciem Instagrama, Twittera oraz innych mediów wykorzystywanych do promocji organizacji. W artykule poruszono problematykę przedstawiania uchodźcy na Facebooku organizacji pozarządowych. Sposób, w jaki kreuje się wizerunek uchodźcy, ma wpływ na kształtowanie opinii publicznej w mediach społecznościowych. Pytanie wiodące w niniejszej pracy brzmi: czy organizacje rzetelnie przedstawiają wizerunek azylatna? W opracowaniu zostały omówione dobre praktyki służące prezentacji wizerunku uchodźcy oraz zagrożenia wynikające z niezgodnego z prawdą przedstawiania tego wizerunku. Poruszono zagadnienia związane z odpowiedzialną rolą organizacji pozarządowych w kreowaniu wizerunku uchodźcy z Bliskiego Wschodu. W artykule wykorzystano literaturę przedmiotu, analizę zawartości, analizę postów NGO metodą ilościową.

Bibliografia

Cianciara D., Piotrowicz M., Rola organizacji pozarządowych (NGOs) w życiu społecznym oraz systemie zdrowotnym, Zakład Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, „Przegląd Epoidemiologiczny” 67 (2013) nr 1, s. 151–155.

Gadzinowska D., Lipska-Badoti G., Wojtalik M., Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja w Krajach Globalnego Południa, Warszawa 2012.

Leszkowicz-Baczyński L., Ewolucja przekonań Polaków wobec „obcych” jako efekt kryzysu migracyjnego w Europie, „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW” 2018 nr 2, s. 31–48.

Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku, red. K. Śliwińska, M. Pacut, Warszawa 2011.

Wiktor J.W., Komunikacja marketingowa, Warszawa 2013.

https://krytykapolityczna.pl/swiat/kto-potrzebuje-wiecej-bialych-zbawcow (15.04.2020).

http://magdalenakrukowska.pl/dominika-kulczyk-znow-pomaga (15.04.2020).

http://trendnomad.com/jak-poprawic-wizerunek-uchodzcow-w-mediach (15.04.2020).

https://www.youtube.com/watch?v=3zx5b3aQyhw&feature=youtu.be (1.04.2020).

http://uchodzcy.info/infos/historia (1.03.2020).

http://reporting.unhcr.org/node/36 (1.03.2020).

www.pmm.org.pl

www.pah.org.pl

www.caritas.pl

www.pcpm.org.pl

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Numer

Dział

Dział tematyczny