Mediatyzacja kampanii parlamentarnej we Włoszech w 2018 roku

Autor

  • Katarzyna Radwańska Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.15633/ssc.4152

Słowa kluczowe:

Włochy, wybory parlamentarne 2018, populizm, mediatyzacja kampanii, Ruch Pięciu Gwiazd, Liga, impas polityczny

Abstrakt

Mediatyzacja kampanii parlamentarnej we Włoszech w 2018 roku. Za jedno z najciekawszych wydarzeń politycznych 2018 roku powszechnie uważa się wybory parlamentarne we Włoszech. 4 marca włoski naród zdecydował o zwycięstwie Ruchu Pięciu Gwiazd i Ligi. Wygranymi długiej i wyczerpującej kampanii wyborczej były partie populistyczne, które po ponad dziewięćdziesięciu dniach impasu politycznego porozumiały się z prezydentem Republiki Włoch, Sergiem Materellą, o uformowaniu rządu, który będzie przewodził krajowi z Półwyspu Apenińskiego. Tematem niniejszego artykułu jest przedstawienie komentarzy prezentowanych w mediach po ogłoszeniu wyników wyborów. Analiza pozycjonowała opinie dziennikarskie w trzech grupach tematycznych: sytuacja ekonomiczna, kryzys migracyjny oraz pozycji Republiki Włoskiej w Unii Europejskiej.

Bibliografia

Adamczyk W., Amerykańskie archetypy dziennikarstwa śledczego, Poznań 2008.

Borys-Damięcka B., Zasady realizacji audycji telewizyjnej. Skrypt dla dziennikarzy telewizyjnych, Warszawa 1996.

Hołyst B., Kryminalistyka, Warszawa 2017.

Juszka K., Analiza wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw, Kraków 2013.

O dziennikarstwie śledczym. Normy, zagrożenia, perspektywy, red. M. Palczewski, M. Worsowicz, Łódź 2009.

Palczewski M., Obiektywizm dziennikarski a dziennikarstwo śledcze. Analiza typologiczna, w: O dziennikarstwie śledczym. Normy, zagrożenia, perspektywy, red. M. Palczewski, M. Worsowicz, Łódź 2009, s. 65–84.

Popielec D., Dziennikarstwo śledcze. Istota, funkcjonowanie, perspektywy, Bydgoszcz 2019.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. 1993 Nr 7, poz. 34).

Vademecum technika kryminalistyki, red. J. Mazepa, Warszawa 2009.

Żebruń A., Fotografia: jak działa migawka, Komputer Świat, https://www.komputerswiat.pl/poradniki/sprzet/fotografia-jak-dziala-migawka/5y6zbkl, publikacja: 4.05.2020 r. (6.06.2020).

Pobrania

Opublikowane

2021-12-30

Numer

Dział

Rozprawy, opracowania