Jak ewangelizować świat cyfrowy? Wskazania Benedykta XVI w orędziach na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu

Wojciech Mleczko CR

Abstrakt


W ostatnich latach obserwujemy niezwykły rozwój mediów i nowych form komunikacji społecznej. Ten nowy świat jest szansą i wyzwaniem dla Kościoła. Papież Benedykt XVI w Orędziach na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu wezwał do podjęcia dzieła ewangelizacji świata cyfrowego. Zadanie to powierzył przede wszystkim kapłanom oraz młodym katolikom, a szczególnym miejscem dawania świadectwa mają być portale społecznościowe. W orędziach Benedykta XVI można odnaleźć także zasady dla ewangelizatorów cyfrowego świata. Według autora artykułu są to: inkulturacja, autentyzm, szacunek i dialog, milczenie, bezpośrednie relacje. Na koniec autor formułuje dekalog cyfrowego ewangelizatora.

Słowa kluczowe


ewangelizacja; świat cyfrowy; Benedykt XVI; orędzia na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu; cyfrowi ewangelizatorzy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Środki przekazu: sieć komunikacji, jedności i współpracy (24.01.2006).

Dzieci i środki przekazu jako problem wychowawczy (24.01.2007).

Szukanie prawdy, by się nią dzielić (24.01.2008).

Nowe technologie, nowe relacje. Trzeba rozpowszechniać kulturę szacunku, dialogu i przyjaźni (24.01.2009).

Kapłan i duszpasterstwo w świecie cyfrowym: nowe media w służbie Słowa (24.01.2010).

Nowe technologie komunikacyjne i głoszenie Ewangelii (24.01.2011).

Milczenie i słowo drogą ewangelizacji (24.01.2012).

Serwisy społecznościowe: portale prawdy i wiary; nowe przestrzenie ewangelizacji (24.01.2013).

Address of pope Francis to participants in the Plenary Assembly of the Pontifical Council for the Laity, 7 December 2013, www.vatican.va/holy_father/francesco/speeches/2013/december/index_en.htm (30.12.2013).

Przemówienie Ojca Świętego Franciszka na audiencji dla uczestników Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, 21.09.2013, www.vatican.va/holy_father/francesco/speeches/2013/september/documents/papa-francesco_20130921_plenaria-pccs_pl.html (18.12.2013).

www.facebook.com/facebook?fref=ts (30.12.2013).

Fisichella R., The new evangelization. Responding to the challenge of indifference, Gracewing 2012.

Lis M., Edukacja medialna: niedostrzegany postulat „Inter Mirifica”, referat podczas konferencji 50 lat Dekretu Soboru Watykańskiego II „Inter Mirifica”: dziedzictwo i perspektywy, Kraków, 5.12.2013.

Prado Flores J. H., Nowi ewangelizatorzy dla Nowej Ewangelizacji, przekł. B. Jakubowski, Poznań 2013.

„Priests Online” Series. A Register Experts Forum, www.ncregister.com/daily-news/priests-online-series (20.12.2013).
Copyright (c) 2015 Wojciech Mleczko CR