Kontakt

Adres

"Tarnowskie Studia Teologiczne"

33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 6
tst@diecezja.tarnow.pl

Osoba do kontaktu

ks. dr Andrzej Dudek
Redaktor naczelny • Editor-in-Chief
Email: andrzej.dudek@upjp2.edu.pl

Wsparcie techniczne

Wydawnictwo Naukowe
Email: wydawnictwo@upjp2.edu.pl