Kontakt

"Tarnowskie Studia Teologiczne"

33-100 Tarnów, ul. Piłsudskiego 6
tst@diecezja.tarnow.pl

Główna osoba do kontaktu

ks. dr Tomasz Maziarka

Wsparcie techniczne

Wydawnictwo Naukowe