Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

ks. dr Tomasz Maziarka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Poland

Sekretarz redakcji

ks. dr hab. Grzegorz Baran, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie

Recenzenci w latach 2019-2022

ks. dr hab. Przemysław Artemiuk, prof. UKSW (UKSW)
dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL (KUL)
dr hab. Wojciech Daszkiewicz (KUL)
o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk (KUL)
ks. dr Robert Głuchowski (UPJP II)
ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk (UKSW)
dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL (KUL)
ks. dr Tomasz Huzarek (UMK)
ks. dr hab. Karol Jasiński, prof. UWM (UWM)
ks. dr hab. Józef Kloch, prof. UKSW (UKSW)
ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJP II (UPJP II)
ks. dr Adam Kłóś (UPJP II)
ks. dr Piotr Kot (PWT)
ks. dr Adam Kumorek (UPJP II)
ks. dr hab. Piotr Łabuda, prof. UPJP II (UPJP II)
ks. prof. dr hab. Marian Machinek (UWM)
ks. dr Paweł Marzec (UPJP II)
ks. dr hab. Andrzej Michalik, prof. UPJP II (UPJP II)
ks. dr hab. Józef Młyński, prof. UP (UP)
ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL (KUL)
ks. dr hab. Tadeusz Pabjan, prof. UPJP II (UPJP II)
ks. dr hab. Piotr Pasterczyk (KUL)
ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL (KUL)
ks. dr Łukasz Plata (KUL)
ks. dr hab. Andrzej Pryba, prof. UAM (UAM)
ks. prof. dr hab. Waldemar Rakocy (KUL)
ks. prof. dr hab. Antoni Reginek (UŚ)
ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik (PWT)
o. dr Maciej Sadowski (UPJP II)
ks. dr hab. Jacek Siewiora, prof. UPJP II (UPJP II)
ks. dr hab. Marcin Składanowski, prof. KUL (KUL)
ks. dr Krzysztof Smykowski (KUL)
ks. dr Adam Sroka (UPJP II)
ks. prof. dr hab. Józef Stala (UPJP II)
ks. dr hab. Sławomir Stasiak, prof. PWT (PWT)
ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL (KUL)
ks. dr hab. Mirosław Twardowski (UR)
ks. dr Piotr Tylec (KUL)
dr inż. Anna Wajda (UPJP II)
ks. dr Grzegorz Wąchol (UPJP II)
ks. dr hab. Stanisław Witkowski, prof. UPJP II (UPJP II)
ks. dr hab. Zbigniew Wolak, prof. UPJP II (UPJP II)
ks. dr hab. Jarosław Woźniak (KUL)
ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL (KUL)
ks. prof. dr hab. Antoni Żurek (UPJP II)