Ecclesia semper renovanda – Kościół ustawicznie się odnawia i czyni pokutę (LG 8) Konferencja naukowa na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie (30 listopada 2016 roku)

Michał Pierz

Pełny tekst:

PDF


Copyright (c) 2018 Michał Pierz