Drogi duchowe starosądeckich klarysek w XVII wieku, wydał i opracował ks. Janusz Królikowski, Biblos, Tarnów 2010, ss. 334.

Monika Kaczor

Pełny tekst:

PDF


Copyright (c) 2014 Monika Kaczor