Jacob Neusner, Rabin rozmawia z Jezusem, tłum. A. Wojtasik, Wydawnictwo M, Kraków 2010, ss. 200

Andrzej Michalik

Pełny tekst:

PDF


Copyright (c) 2013 Andrzej Michalik