Trendy w modzie damskiej po I wojnie światowej. Przyczynek do badań

Autor

DOI:

https://doi.org/10.15633/tes.08206

Słowa kluczowe:

chłopczyca, Chanel, emancypacja, dwudziestolecie międzywojenne, moda, wamp, kino

Abstrakt

World War I was of great importance for the globe not only in military but also social terms. One of the examples of its effects is the acceleration of women’s emancipation and the emergence of fashion among the fair sex referring to the male style of dress and  behavior. The aim of this study is to present the cultural phenomenon which was the emergence of the so-called tomboy and  indication of the reasons for the separation and characteristics of the new fashion.

Bibliografia

Źródła

Franklin W., Purgatory’s Ivory Angel, „Photoplay” 09.1915, s. 69.

Hojnacka K., Współżycie z ludźmi. Kodeks towarzyski, Żnin 1939.

Jons I.S., How Pola Was Tamed, „Photoplay” 01.1926, s. 53–54, 125.

Kobieta polska na przełomie dziejów, „Bluszcz” 1921, nr 2, s. 2.

Madame, the Aeroplane Waits, „Vogue” 15.06.1920, s. 35.

Mikusiński J., Kodeks towarzyski, Miejsce Piastowe 1931.

Motor notes, „Vogue” 1.09.1918, s. 86.

Odpowiedzi z kosmetyki, „Bluszcz” 1923, nr 24, s. 195.

Pannenkowa I., Sprawa kobiet-urzędniczek, „Bluszcz” 1921, nr 5, s. 2.

Secrets from a Parisienne’s Make-Up Box, „Vogue” 15.11.1923, s. 40.

Starsze panie…, „Bluszcz” 1926, nr 1, s. 24–25.

Suchodolska J., Sztuka ubierania się, Poznań [1937].

The Debut of the Winter Mode, „Vogue” 1.10.1926, s. 69.

The Exquisite Pole, „Photoplay” 1.1923, s. 37–38.

The Fashion Fads of Paris, „Vogue” 1.12.1918, s. 40.

What Says the Man of Woman’s Make-Up?, „Vogue” 15.01.1920, s. 27–28, 90.

Why Fair Young Motorists Leave Home, „Vogue” 1.04.1919, s. 79.

York C., Gossip – East and West, „Photoplay” 04.1923, s. 66–67.

York C., Studio News and Gossip East and West, „Photoplay” 02.1926, s. 41–43.

Opracowania

Batowski H., Rozpad Austro-Węgier 1914–1918 (sprawy narodowościowe i działania dyplomatyczne), Warszawa–Wrocław 1965.

Boucher F., Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, P. Wrzosek (tłum.), Warszawa 2006.

Dufrat J., Dyskusje wokół „nowego typu kobiety-obywatelki” w Drugiej Rzeczypospolitej [w:] Metamorfozy społeczne 7: Procesy socjalizacji w Drugiej Rzeczypospolitej 1914–1939, A. Landau-Czajka, K. Sierakowska (red.), Warszawa 2013, s. 105–121.

Dziekońska-Kozłowska A., Moda kobieca XX wieku, Warszawa 1954.

Gawin M., Kobieta na plaży. Przemiany modelu seksualności w latach międzywojennych [w:] Kobieta i kultura czasu wolnego, A. Żarnowska, A. Szwarc (red.), Warszawa 2001, s. 357–372.

Gawin M., Proces emancypacji i droga kobiet polskich do obywatelstwa (1863–1919) [w:] Drogi odrębne, drogi wspólne: problem specyfiki rozwoju historycznego Europy Środkowo-Wschodniej w XIX–XX wieku, M. Janowski (red.), Warszawa 2014, s. 169–190.

Hadamik Z., „Femme fatale” jako byt fantazmatyczny. O demonicznych postaciach kobiecych w pierwszej połowie XX wieku i ich późniejszych reminiscencjach, „Kwartalnik Filmowy” 2003, nr 41–42, s. 114–139.

Historia kina, t. 1: Kino nieme, T. Lubelski, I Sowińska, R. Syska (red.), Kraków 2012.

Kempner S.A., Zagadnienie praw kobiety na tle rozwoju społecznego, Warszawa 1919.

Kosior W., A Tale of Two Sisters. The Image of Eve in the Early Rabbinic Literature and it Influence on the Portrayal of Lilith in the lphabet of Ben Sira, „Nashim. A Journal of Jewish Women’s Studies and Gender Issues ” 2018, no. 32, s. 112–130.

Krahelska H., Ochrona macierzyństwa robotnicy w przedsiębiorstwach państwowych polskich, Warszawa 1928.

Kuźma-Markowska S., Stan badań nad historią antykoncepcji w XIX i XX wieku, „Przegląd Historyczny” 2009, nr 100 (3), s. 603–619.

Łysko M., Udział kobiet w życiu publicznym II Rzeczypospolitej Polskiej, „Miscellanea Historico-Iudaica” 2015, nr 14 (1), s. 381–400.

Miłoszewska-Kiełbieska A., Obraz kobiety XX i XXI wieku w wybranych polskich czasopismach i poradnikach dobrego wychowania, Warszawa 2015 [rozprawa doktorska obroniona na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego], https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/1445/A%20Miloszewska-Kielbiewska%20-%20Praca%20doktorska.pdf?sequence=1 [dostęp: 8.02.2022].

Osłów A., Pytkowska K., Arct J., Aparaturowa metoda oceny kolorystycznego typu urody, „Cosmetology Today” 2009, nr 1, s. 3–14.

Pietrzak M., Sytuacja prawna kobiet w Drugiej Rzeczypospolitej [w:] Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej, A. Żarnowska, A. Szwarc (red.), Warszawa 2000, s. 77–94.

Pipes R., Rewolucja rosyjska, T. Szafar (tłum.), Warszawa 2012.

Rybińska A., Fenomen Lilit – w kulturze duchowej i materialnej, „Kultura i Historia” 2017, nr 32, s. 272–281.

Sagert K.B., Flappers. A Guide to an American Subculture, Santa Barbara 2010.

Sieradzka A., Artyści i krawcy. Moda Art deco, Warszawa 1993.

Sieradzka A., Moda w przedwojennej Polsce. Codzienna – sportowa – wieczorowa – ślubna – dziecięca – bielizna, Warszawa 2013.

Sieradzka A., Żony modne. Historia mody kobiecej od starożytności do współczesności, Warszawa 1993.

Sierakowska K., Macierzyństwo – wizje a rzeczywistość [w:] Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej, A. Żarnowska, A. Szwarc (red.), Warszawa 2000, s. 209–220.

Sierakowska K., Przełamywanie stereotypów? Kształtowanie pozycji kobiet w nowych zawodach na łamach czasopism kobiecych (1926–1939) [w:] Metamorfozy społeczne 7: Procesy socjalizacji w Drugiej Rzeczypospolitej 1914–1939, A. Landau-Czajka, K. Sierakowska (red.), Warszawa 2013, s. 263–274.

Toussaint-Samat M., Historia stroju, K. Szeżyńska-Maćkowiak (tłum.), Warszawa 2002.

Weinstock J.A., Sans fangs: Theda Bara, A Fool There Was, and the cinematic vamp [w:] Dracula’s Daughters: The Female Vampire on Film, D. Brode, L. Deyneka (eds.), Lanham 2014, s. 38–39.

Wierzbicka K., Lilit w Iz 34, 14 i jej relacje kulturowe [w:] Hermenutica et Judaica (8). Wokół oddziaływania tekstu biblijnego, S. Jędrzejowski (red.), Kraków 2016, s. 75–99.

Wójcik-Owczarek K., Demony kobiece w literaturze bizantyńskiej, Katowice 2015 [rozprawa doktorska obroniona na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach], https://www.sbc.org.pl/publication/158161 [dostęp: 17.07.2020].

Zowczak M., Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej, Toruń 2013.

Pobrania

Opublikowane

2022-10-05

Numer

Dział

Artykuły