Archiwum
2017

Okładka

Tom 23, Nr 1 (2017)

 

Szanowni Państwo,

Folia Historica Cracoviensia istnieje od roku 1989, ukazując się od momentu powstania jako rocznik, z mocnym zaakcentowaniem tematyki historycznej, archeologicznej, etnologicznej i zagadnień związanych z historią sztuki. Na przestrzeni lat w nasze czasopismo opublikowało szereg cennych rozpraw naukowych, przyczynków naukowych, recenzji i sprawozdań z życia naukowego Naszego Uniwersytetu.

W roku 2015 podjęliśmy szereg działań, mających na celu możliwie pełne wykorzystanie potencjału czasopisma. Powołana została szeroka, międzynarodowa Rada Naukowa. W oparciu o uniwersytecką platformę czasopism stworzona została nowoczesna strona internetowa czasopisma, dostępna w językach polskim i angielskim. Tym samym pojawiła się elektroniczna wersja czasopisma. Korzystając z formuły otwartego dostępu (open access) zarchiwizowaliśmy dorobek nasz i naszych poprzedników, dzięki czemu stał się powszechnie dostępny – nie tylko na naszych stronach internetowych, ale również na stronach prestiżowych baz czasopism naukowych. Jesteśmy pismem indeksowanym w Index Copernicus, BazHum, CEJSH (the Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Pol-index, ERIH Plus, InfoBase, DOAJ (Directory of Open Access Journals), CEEOL (Central and Eastern European Online Library).

Rok 2017 przynosi kolejne zmiany. Folia Historica Cracoviensia staje się półrocznikiem, co powinno zdecydowanie przyspieszyć proces wydawniczy składanych do nas artykułów. Zmieniliśmy także szatę graficzną, na atrakcyjniejszą i - mamy nadzieję – przyjaźniejszą zarówno dla czytelników jak i autorów. Znacząca część artykułów ukazuje się w językach kongresowych, zaś te publikowane w języku polskim opatrzone są obszernym streszczeniem w języku angielskim. Na liście recenzentów widnieją nazwiska uznanych badaczy z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Wraz z ukazaniem się niniejszego tomu wprowadzamy możliwość publikacji zaakceptowanych do druku tekstów w trybie „Ahead of print” (online first), na życzenie Autora, w terminie do dwóch miesięcy od złożenia do druku. Po upływie okresu oczekiwania w kolejce do publikacji teksty będą publikowane w wersji standardowej (elektronicznej i papierowej).

Mamy nadzieję, że wprowadzane zmiany przyczynią się do podniesienia jakości naukowej czasopisma i spotkają się z akceptacją środowiska naukowego.

Zespół redakcyjny Folia Historica Cracoviensia
2014

Okładka Folia Historica Cracoviensia 20 (2014)

Tom 20 (2014)

„Folia Historica Cracoviensia” 20 (2014)

2013

Okładka numeru

Tom 19 (2013)

„Folia Historica Cracoviensia” 19 (2013)

2012

Okładka numeru

Tom 18 (2012)

„Folia Historica Cracoviensia” 18 (2012)

2011

Okładka

Tom 17 (2011)

„Folia Historica Cracoviensia” 17 (2011)

2010

Okładka

Tom 15 (2010)

„Folia Historica Cracoviensia” 15-16 (2009-2010)

2008

Okładka

Tom 14 (2008)

„Folia Historica Cracoviensia” 14 (2008)

2007

Okładka

Tom 13 (2007)

„Folia Historica Cracoviensia” 13 (2007)

2006

Okładka

Tom 12 (2006)

„Folia Historica Cracoviensia” 12 (2006)

2005

Okładka

Tom 11 (2005)

„Folia Historica Cracoviensia” 11 (2005)

2004

Okładka

Tom 10 (2004)

„Folia Historica Cracoviensia” 10 (2004)

2003

Okładka

Tom 9 (2003)

„Folia Historica Cracoviensia” 9 (2003)

2002

Okładka

Tom 8 (2002)

„Folia Historica Cracoviensia” 8 (2002)

2000

Okładka

Tom 7 (2000)

„Folia Historica Cracoviensia” 7 (2000)

1999

Okładka

Tom 6 (1999)

„Folia Historica Cracoviensia” 6 (1999)

1998

Okładka

Tom 4 (1998)

„Folia Historica Cracoviensia” 4-5 (1997-1998)

1 - 25 z 28 elementów     1 2 > >>