Informacje dla autorów

Jeżeli jesteś zainteresowany opublikowaniem swojego artykułu w ramach czasopisma, zachęcamy do zapoznania się z profilem czasopisma oraz informacjami zamieszczonymi na stronie O czasopiśmie oraz Wytyczne dla autorów. Aby przesłać tekst, musisz najpierw zarejestrować się na stronie czasopisma. Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się.

Na aktualnym etapie funkcjonowania tego programu prosimy o przesyłanie tekstów bezpośrednio na adres: logosietos@upjp2.edu.pl