Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

UWAGA! Redakcja preferuje kontakt przez e-mail. Bardzo prosimy zgłaszać artykuły wysyłając je bezpośrednio na adres: logosietos@upjp2.edu.pl

WYMOGI REDAKCYJNE

Spełnienie poniższych wymogów umożliwia rozpoczęcie procesu recenzyjnego. Teksty, które ich nie spełniają mogą zostać odrzucone.

 1. Tekst powinien przesłać autor korzystając z własnego adresu e-mail. Nie przyjmujemy tekstu przesłanego i poleconego przez osobę niebędącą autorem. Warunkiem publikacji jest podanie przez autora swojego elektroniczego identyfikatora naukowca (numer ORCID) w celu umieszczenia go na pierwszej stronie artykułu.
 2. Tekst wystarczy wysłać na adres e-mail: logosietos@upjp2.edu.pl 
 3. Przyjmujemy pliki w formacie .docx (MS WORD).
 4. Przesyłając swój tekst, w treści wiadomości e-mail Autor powinien jednocześnie zawrzeć poniższe oświadczenie

  Tekst, który przesyłam nie został wydany w przeszłości drukiem i (lub) w wersji elektronicznej w innym czasopiśmie lub monografii w Polsce lub innym kraju. Tekst nie został też zgłoszony do recenzji do redakcji innego czasopisma lub monografii w Polsce lub innym kraju. Praca została wykonana z udziałem merytorycznym i intelektualnym wszystkich autorów, z wyłączeniem konfliktu interesów pomiędzy autorami a innymi instytucjami, firmami czy organizacjami. Mam świadomość obowiązku poinformowania w pracy o ewentualnym zaistnieniu komercyjnego źródła jej finansowania. Oświadczenie niniejsze składam w pełnej świadomości konsekwencji prawnych wynikających z poświadczenia nieprawdy oraz konsekwencji etycznych. Rozumiem, że Redakcja Logos i Ethos oraz Wydawnictwo Naukowe UPJPII zastrzegają sobie prawo do weryfikacji oryginalności zgłoszonej pracy oraz jej natychmiastowego odrzucenia w przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych zasad. Przyjmuję do wiadomości, że o takim naruszeniu Redakcja Logos i Ethos oraz Wydawnictwo Naukowe UPJPII mają prawo zawiadomić na piśmie lub w sposób elektroniczny odpowiednie osoby ze wskazaniem zakresu naruszenia”.

 5. Artykuł musi mieć charakter filozoficzny. Ewentualne nawiązania do innych dziedzin nauki nie mogą zbytnio przysłaniać tego charakteru.
 6. Do artykułu trzeba dołączyć: bibliografię, abstrakt (w przedziale 600-1200 znaków ze spacjami), 5 słów kluczowych, notkę o Autorze, afiliację oraz numer ORCID. 
 7. W przypadku tekstów nieanglojęzycznych należy dodatkowo dołączyć przetłumaczone na język angielski: tytuł, abstrakt, 5 słów kluczowych.
 8. Wszystkie dane należy przesłać w jednym pliku razem z artykułem, którego objętość nie może przekraczać 40 tys. znaków ze spacjami (licząc ze wszystkim, czyli: treść artykułu, bibliografia, streszczenia, słowa kluczowe, notka autorska).
 9. Artykuł nie może być samym ciągiem tekstu, ale musi zostać odpowiednio podzielony przez Autora. Musi zawierać: część wstępną, śródtytuły (numerowane cyframi arabskimi) oraz część końcową zawierającą wnioski.
 10. Jeżeli bibliografia artykułu jest napisana alfabetem innym niż łaciński (np. cyrylicą), wtedy koniecznie należy dokonać transliteracji bibliografii na alfabet łaciński.
 11. Jeżeli Autor powołuje się w artykule na swoją osobą w jakikolwiek sposób (np. przez cytowanie swoich książek, umieszczanie numerów projektów badawczych itp.) powinien o tym poinformować Redakcję.
 12. Przed wysłaniem należy sprawdzić zgodności z zasadami wydawniczymi WN UPJPII. Pobierz plik z zasadami: [Wymogi dla autorów dotyczące opracowywania materiałów.15.03.2021] 
 13. Należy zapoznać się również z trybem pracy Wydawnictwa Naukowego UPJPII streszczającym przebieg procesu wydawniczego dla numerów Logos i Ethos (pobierz plik: [tryb_pracy_WNUPJP2.pdf]). Zachęcamy także do odwiedzenia strony Wydawnictwa Naukowego UPJPII.
 14. Przypisy w zapisie arabskimi numerami winny znajdować się na dole stron, a nie na końcu artykułu. Tekst winien być złożony w jednoznacznej formie, gotowy do publikacji, sprawdzony przez osobę posługującą się na co dzień danym językiem. 
 15. W celu zwiększenia współczynnika cytowania w naszym czasopiśmie nie stosujemy skrótów typu "tamże", itd. Dlatego dane w przypisach należy powtarzać.
 16. Sprawdź zgodność ze wzorem zapisu przypisów bibliograficznych:

      a. monografie:

 • W. Kania, Świadkowie tradycji, Tarnów 1998, s. 32.
 • J. Green, Teologia, tłum. J. Kowalski, Kraków 2003, s. 71–75.
 • Drogi zbawienia. Od Biblii do Soboru, red. B. Przybylski, Poznań–Warszawa–Lublin 1970, s. 81.

      b. artykuły w dziełach zbiorowych:

 • J. Green, Teologia, w: Teologia dziś, red. J. Kowalski, Tarnów 2001, s. 64.
 • L. Balter, Problem reinterpretacji skutków grzechu pierworodnego w człowieku, w: Zło w świecie, red. L. Balter i in., Poznań 1992, s. 291 (Kolekcja Communio, 7).

      c. artykuły w czasopismach (w zależności od sposobu numeracji):

 • zapis: rocznik/tom (rok): J. Mieczkowski, Geneza i historia „fermentum”, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 63 (2010), s. 22.
 • zapis: rocznik/tom (rok) numer (zeszyt): G. Polak, Wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce (aspekty ekumeniczne), SiDE 15 (1999) nr 2, s. 150–153.
 • zapis: rok numer: M. L. Morgan, Martin Buber, cooperation and evil, „The Journal of the American Academy of Religion” 1990 no. 1, s. 99–109. 

INFORMACJE DLA AUTORÓW

 1. Reakcja Logos i Ethos przyjmuje znaczące naukowo, dotychczas nieopublikowane, prace ze wszystkich dziedzin filozofii.
 2. Nabór tekstów prowadzimy w trybie ciągłym.
 3. Nie narzucamy tematów przewodnich dla numerów zwykłych.
 4. Przyjmujemy teksty napisane w językach: polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim i rosyjskim. 
 5. Czasopismo publikujemy w wersji papierowej, zaś autor otrzymuje bezpłatnie jeden numer drukowany periodyku, zawierający jego tekst.
 6. Czasopismo publikujemy również w wersji elektronicznej (w formacie PDF) na Platformie Czasopism UPJPII w dziale ARCHIWUM
 7. Redaktorzy zastrzegają sobie prawo do korekty stylu w celu zachowania standardów zgodnych z założeniami metodologicznymi. 
 8. Publikujemy: artykuły naukowe, recenzje książek naukowych, sprawozdania z konferencji, wywiady, przekłady i komentarze.
 9. Warunkiem publikacji w Logos i Ethos jest podpisanie dokumentu licencji. Podpisanie to następuje na późniejszym etapie wydawniczym. Sprawdź licencję: [licencja_pl.pdf]

Polityka prywatności

Informacje ogólne
 1. Operatorem serwisu jest Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczek")
  • poprzez gromadzenie logów serwera www
Informacje w formularzach
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez operatora serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi operator serwisu w tym zakresie współpracuje.
Informacja o plikach cookies
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
Logi serwera
 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach, jakie wystąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
Udostępnienie danych
 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową / system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
www.ogicom.pl