Informacje dla autorów

Jeżeli jesteś zainteresowany opublikowaniem swojego artykułu w Logos i Ethos, polecamy zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi głównie w działach Cel i zakres tematyczny czaspisma, Proces Recenzji oraz  Wytyczne dla autorów. 

Aby zgłosić swój tekst należy przesłać go na adres: logosiethos@upjp2.edu.pl 

  1. Redakcja Logos i Ethos przyjmuje znaczące naukowo, dotychczas nieopublikowane, prace ze wszystkich dziedzin filozofii.
  2. Nabór tekstów prowadzimy w trybie ciągłym.
  3. Nie narzucamy tematów przewodnich dla numerów zwykłych.
  4. Przyjmujemy teksty napisane w językach: polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim i rosyjskim. 
  5. Czasopismo publikujemy w wersji papierowej, zaś autor otrzymuje bezpłatnie jeden numer drukowany periodyku, zawierający jego tekst.
  6. Czasopismo publikujemy również w wersji elektronicznej (w formacie PDF) na Platformie Czasopism UPJPII w dziale ARCHIWUM
  7. Redaktorzy zastrzegają sobie prawo do korekty stylu w celu zachowania standardów zgodnych z założeniami metodologicznymi. 
  8. Publikujemy: artykuły naukowe, recenzje książek naukowych, sprawozdania z konferencji, wywiady, przekłady i komentarze.
Przydatne pliki oraz linki: