Kontakt

Logos i Ethos (ISSN: 0867-8308; eISSN: 2391-6834)
Email: logosietos@upjp2.edu.pl

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie • The Pontifical University of John Paul II in Krakow
Wydział Filozoficzny • Faculty of Philosophy
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, Polska

Główna osoba do kontaktu

dr Amadeusz Pala

Wsparcie techniczne

Wydawnictwo Naukowe