A synthesis of the elements of the Orthodox Christian faith, Buddhism and the Enlightenment in Tolstoy’s moral-ethical doctrine

Małgorzata Abassy

Abstrakt


This article aims at following Tolstoy’s ideological growth and analysing the content of his most important texts in the light of the changes within the Russian culture of the second half of the 19th century. A selective synthesis of different elements in Tolstoy’s doctrine provokes a reflection about the consequences of merging ideas from different sources, sometimes fundamentally contradictory to one another.


Słowa kluczowe


Leo Tolstoy, Christianity, Orthodox, Buddhism

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Abassy M., Inteligencja a kultura. O problemach samoidentyfikacji dziewiętnastowiecznej inteligencji rosyjskiej, Kraków 2008.

Asmus W. F., Lew Tołstoj, Warszawa 1964.

Eichenbaum B., Lew Tołstoj, vol. 1–3, Leningrad 1928–1931.

Елеонский Н., О «Новом Евангелии» графа Толстого, Москва 1887.

Gusiew N. N., Letopis’ żyzni i tworczestwa L. N. Tołstogo, Moscow 1958.

Iskander F., Literatura rosyjska i dwoiste widzenie Tołstoja, tr. by W. Tkaczuk, “Znak” 1974 no. 238.

Johnson P., Lew Tołstoj: starszy brat Pana Boga, [in:] Johnson, Intelektualiści, tr. by A. Piper, Poznań 1998.

Козлов А. А., Религия графа Л. Н. Толстого, Санкт-Петербург 1888.

Liburska L., Późna myśl Tołstoja, quasi-uniwersalna synteza, [in:] Wizja świata i człowieka w myśli rosyjskiej, ed. L. Suchanek, Kraków 1998, pp. 45–65.

Romaniuk R., Dramat religijny Tołstoja, Warszawa 2008.

Suchotina-Tołstoj T., Wspomnienia, tr. by M. Okołów-Podhorska, Warszawa 1983.

Шестов Л., Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше. Философия и проповедь, Париж 1971.

Szkłowski W., Lew Tołstoj. Biografia, tr. by R. Granas, Warszawa 2008.

Толстой Л., Исповедь, [in:] Полное собрание сочинений в двадцати томах, ред. Н. Н. Акопова и др., Москва 1961, vol. 6.

Толстой Л., В чем моя вера, [in:] Полное собрание сочинений в двадцати томах, ред. Н. Н. Акопова и др., Москва 1961, vol. 3.

Толстой Л., Путь жизни, [in:] Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого, Москва 1956, vol. 45.

Tołstoj L., Dziennik (1847–1894), (1895–1910), tr. by M. Leśniewska, Kraków 1973.

Tołstoj L., Myśli o Bogu, tr. by Z. Podgórzec, “Znak” 1974 no. 238.

Tołstojowa Z., Pamiętniki, selected and translated by M. Leśniewska, Kraków 1968.

“Уход” и “воскресение” героев Толстого, [in:] В мире Толстого. Сборник статей, Москва 1978, http://metapoetry.narod.ru/liter/lit07.htm.

Walicki A., Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 2005.

Zdziechowski M., Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa, Kraków 1914.

Зеньковский В.В., История русской философии, vol. 1, Париж 1989.
Copyright (c) 2015 Małgorzata Abassy