Kontakt

Adres

Orientalia Christiana Cracoviensia

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9
+48 12 421 65 19
ochc@upjp2.edu.pl

Osoba do kontaktu

dr Paweł Krokosz
Redaktor naczelny • Editor-in-Chief
Email: pawel.krokosz@upjp2.edu.pl

Wsparcie techniczne

Wydawnictwo Naukowe
Email: wydawnictwo@upjp2.edu.pl