Informacje dla autorów

Jeżeli jesteś zainteresowany opublikowaniem swojego artykułu w ramach czasopisma, zachęcamy do zapoznania się z profilem czasopisma oraz informacjami zamieszczonymi na stronie O czasopiśmie oraz Wytyczne dla autorów. Aby przesłać tekst, musisz najpierw zarejestrować się na stronie czasopisma. Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się.

Czasopismo nie pobiera opłaty za proces wydawniczy oraz za zatwierdzenie tekstu.