Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

 1. Dr Paweł Krokosz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Polska

Współredaktorzy

 1. Dr Marcin Rzepka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Polska, Polska
 2. Dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Kraków Polska, Polska

Sekretarz redakcji

 1. Dr Sławomir Romański-Cebula, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Polska

Rada naukowa

 1. Dr hab. Michael Abdalla, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Polska
 2. Dr hab. Cezary Galewicz, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Polska
 3. Prof. dr hab. Aleksander Naumow, Università Ca' Foscari Venezia, Wydział Studiów Językowych Kultury Komparatywnej, Włochy
 4. prof. dr hab. Andrzej Pisowicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologiczny, Polska
 5. Prof. dr hab. Maciej Salamon, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Polska, Polska
 6. Prof. Dimitri Spivak, Rosyjski Naukowo-Badawczy Instytut Kulturowego i Przyrodniczego Dziedzictwa im. D.S. Lichaczowa, Sankt Petersburg, Rosja
 7. Prof. dr hab. Krzysztof Stopka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Historyczny, Polska
 8. Dr hab. Jan Żelazny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Polska

Redaktorzy językowi – język angielski

 1. Mgr Otylia Plucińska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Polska, Polska

Redaktorzy językowi – język rosyjski

 1. mgr Murat Kornajew, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Polska