Zespół redakcyjny

Ostatni zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Dr Paweł Krokosz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Poland

Współredaktorzy

Dr Marcin Rzepka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Polska, Poland

Dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Kraków Polska, Poland

Dr Walentyna Łoś

Sekretarz redakcji

Dr Sławomir Romański-Cebula, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Poland

Rada naukowa

Dr hab. Michael Abdalla, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Poland

Dr hab. Cezary Galewicz, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Poland

Prof. dr hab. Aleksander Naumow, Università Ca' Foscari Venezia, Wydział Studiów Językowych Kultury Komparatywnej, Italy

prof. dr hab. Andrzej Pisowicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologiczny, Poland

Prof. dr hab. Maciej Salamon, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Polska, Poland

Prof. Dimitri Spivak, Rosyjski Naukowo-Badawczy Instytut Kulturowego i Przyrodniczego Dziedzictwa im. D.S. Lichaczowa, Sankt Petersburg, Russian Federation

Prof. dr hab. Krzysztof Stopka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Historyczny, Poland

Dr hab. Jan Żelazny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Poland

Redaktorzy językowi – język angielski

Mgr Otylia Plucińska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Polska, Poland

Redaktorzy językowi – język rosyjski

mgr Murat Kornajew, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Poland

Recenzenci

Dr hab. Małgorzata Abassy, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Poland

Dr Tomasz Dudek, Kraków, Poland

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Historyczny, Poland

Dr hab. Marek Hałaburda, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego w Krakowie, Polska, Poland

Prof. Kevin Jaques, Indiana University, Katedra Języków i Kultury Bliskiego Wschodu, United States

Dr Artur Konopacki, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Poland

Dr hab. Izabela Kończak, Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Poland

Dr Igor / Ігор Krywoszeja / Кривошея, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Pawła Tyczyny w Humaniu, Wydział Historyczny, Ukraine

Dr hab. Karol Łopatecki, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Poland

Dr Stanisław Meyer, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologiczny, Poland

Dr Michał Moch, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Humanistyczny, Poland

Dr Norbert Morawiec, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Filologiczno-Historyczny, Poland

Prof. dr hab. Jerzy Myszor, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny, Poland

Dr hab. Sławomir Pawłowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii, Poland

Dr Arkadiusz Płonka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologiczny, Poland

Dr Mateusz Potoczny, Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny, Poland

Dr hab. Jakub Sadowski, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Poland

Dr hab. Piotr Stawiński, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Poland

Dr Katarzyna Syska, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Polska

Prof. Michaił Timofiejew, Uniwersytet Państwowy w Iwanowie, Katedra Filozofii, Russian Federation

Dr hab. Maciej Trąbski, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Filologiczno-Historyczny, Poland

Dr hab. Katarzyna Warmińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Poland

Prof. dr hab. Mariusz Wołos, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Poland

Dr Natalia Zub, Instytut Studiów Wschodnich im. A. Ju. Kryms’koho, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Ukraine