Studia Socialia Cracoviensia


Tom 10, Nr 1 (2018): TRZECI WIEK

Spis treści

Przekroczyć próg wieku – od Redakcji PDF
Michał Drożdż 3-5

Dział tematyczny

Aksjologiczne oblicze trzeciego wieku PDF
Michał Drożdż 11-35
Interpersonálne vzťahy medzi členmi rodiny PDF (Czech)
Mária Zahatňanská 37-44
Aktywność edukacyjna seniorów a koncepcja aktywnego starzenia się PDF
Martyna Kawińska 45-57
Duchowość pedagoga seniora PDF
Jadwiga Szymaniak 59-71
Jakość życia osób starszych uczestniczących w zajęciach uniwersytetu trzeciego wieku PDF
Stanisława Talaga, Marta Dyrcz, Bogumiła Lubińska-Żądło, Aleksandra Kiełtyka 73-89
„Magiczna moc pigułki”, czyli o farmakologizacji seniorów PDF
Teresa Zbyrad 91-101
Dyskryminacja w dostępie do pracy ze względu na wiek – osoba starsza w pracy PDF
Magdalena Butrymowicz 103-114
Centrum Wsparcia Osób Starszych w Miechowie jako innowacyjne działanie samorządu na rzecz osób starszych PDF
Magdalena Wilk 115-125
Dom Miłosierdzia im. św. Zygmunta Gorazdowskiego w Brzuchowicach na Ukrainie w służbie osobom chorym i starszym PDF
Adam Kulczycki 127-137
Il ruolo del cappellano ospedaliero nella malattia e nella sofferenza con una particolare attenzione per la problematica connessa ai pazienti afoni PDF (Italiano)
Elżbieta Zastawnik 139-155

Rozprawy, opracowania

Kościół o możliwościach techniki PDF
Andrzej Zwoliński 159-176
Bóg i nowoczesne media w świetle nauczania papieża Franciszka PDF
Wojciech Misztal 177-188
Historyczne konteksty etyki mediów. Edukacja dziennikarzy i czytelników przełomu XIX i XX wieku według Mariana Gawalewicza PDF
Katarzyna Drąg 189-198
Pięćdziesiąt lat działalności Papieskiej Rady Iustitia et Pax. Próba bilansu PDF
Tomasz Piec 199-212
Zaufanie – bezpieczeństwo – rozwój. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne dla wszystkich PDF
Marta Bolińska, Katarzyna Komorowska 213-220
Zdrowy rozsądek czy bezkrytyczny optymizm? Wokół perswazji w przekazie reklamy społecznej „Kopiuj-wklej. Pokaż mi ten lepszy świat” PDF
Magdalena Hensoldt-Fyda 221-233

Recenzje, sprawozdania

O fundamentach nauk o mediach. Sprawozdanie z konferencji PDF
Klaudia Cymanow-Sosin 237-239
World Youth Day 2016 Kraków. Recenzja książki PDF
Michał Drożdż 241-243
Być głosem Słowa. Sprawozdanie z konferencji PDF
Dorota Narewska 245-259