La formazione La formazione liturgica nel movimento ecclesiale Luce-Vita in Polonialiturgica nel movimento ecclesiale Luce-Vita in Polonia

Przemysław Szot

Abstrakt


Il Movimento Luce-Vita in Polonia è uno tra molti movimenti del rinnovamento della Chiesa di quali ha parlato il Concilio Vaticano II. Il suo obiettivo è però la liturgia sulla quale si concentra per badare la sua rinascita. Lo scopo di questo movimento è condurre la gente alla maturità cristiana, attraverso la liturgia che è fonte e culmine della vita cristiana. Il movimento propone, dunque, un vasto programma formativo per i fedeli adatto, sia per i laici, sia per i preti che per le persone consacrate, rispettando anche le differenze dell’età.


Słowa kluczowe


evangelizzazione; deuterocatecumenato; mistagogia; Eucarestia; Uomo nuovo; maturità cristiana; Diaconia Liturgica; ritiro spirituale estivo

Pełny tekst:

PDF (Italiano)

Bibliografia


Blachnicki F., 10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej. Jezus Chrystus. Notatnik kroku pierwszego, Lublin 1978.

Blachnicki F., Ad Christum Redemptorem. Plan wielkiej ewangelizacji. Podręcznik strategii lokalnej, Krościenko 1980.

Blachnicki F., Charyzmat „Światło-Życie”, Kraków 20103.

Blachnicki F., Cztery spotkania nad Ewangelią według św. Łukasza, 1991.

Blachnicki F., Drogowskazy Nowego Człowieka. Zasady życia Wspólnot Służby Liturgicznej Światło-Życie, Krościenko 1977.

Blachnicki F., Eucharystia – pokarm na śmierć i życie, Kraków 2004.

Blachnicki F., Ewangelizacja w procesie budowania “nowej parafii”. Charyzmat Światło-Życie, Lublin 1996.

Blachnicki F., Metoda przeżyciowo-wychowawcza dziecięcych rekolekcji zamkniętych, Lublin 1963.

Blachnicki F., Międzynarodowa Diakonia Ewangelizacji Światło-Życie. Projekt Statutu, Krościenko 2001.

Blachnicki F., Oaza nowego życia pierwszego stopnia. Podręcznik, Krościenko 2001.

Blachnicki F., Oaza Rekolekcyjna Diakonii Ruchu Światło-Życie, Lublin 1995.

Blachnicki F., Pomoc formacyjna do kroku 7: Liturgia, [w:] 10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej, red. I. Chłopkowska, Krościenko 2000.

Blachnicki F., Tajemnica wielka w Chrystusie i w Kościele. Charyzmat maryjny Ruchu Światło-Życie, Lublin 1996.

Camisasca M., Vitali M., I movimenti nella Chiesa negli anni ’80: del 1º Convegno Internazionale, Roma 23-27 settembre 1981, Milano 1982.

Deuterokatechumenat, referaty, dyskusja panelowa, słowo programowe, homilie, red. E. Matuszyńska, Katowice 2002.

Dziesięć kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej. Pomoce formacyjne do spotkań i celebracje, oprac. F. Blachnicki, Krościenko 2000.

Dziewulski G., Świadectwo motywem wiarygodności Kościoła, Lublin 1995.

Favale A., Movimenti ecclesiali e liturgia, [w:] Liturgia, a cura di D. Sartore, A. M. Triacca, C. Cibien, Cinisello Balsamo 2001.

Formacja deuterokatechumenalna Ruchu Światło-Życie, rok I. Konspekty dla animatora, Warszawa 1981.

Krąg liturgiczny do czytań roku A, B i C, 1983.

Oaza Dzieci Bożych I stopnia. Podręcznik, Lublin 1993.

Oaza Nowego Życia II stopnia. Podręcznik, Krościenko 2000.

Oaza Nowego Życia III stopnia. Podręcznik. Część A – ogólna, 1983.

Oaza Nowego Życia III stopnia. Podręcznik. Część A – ogólna, 1983.

Rekolekcje ewangelizacyjne. Podręcznik, 1986.

Szkoła Chrystusa. Spotkania ewangeliczne, 1987.

Szkoła Chrystusa–spotkania ewangeliczne w ramach III roku deuterokatechumenatu. Konspekty dla animatorów. Teksty pomocnicze, 1982.

Wprowadzenie w Biblię jako historię zbawienia. Konspekty dla animatora do 11 kręgów biblijnych, Lublin 1994.
Copyright (c) 2016 Przemysław Szot