Tom 36, Nr 2 (2017)

Spis treści

Artykuły

Niepokalane Poczęcie a duchowość katolicka PDF
Marek Chmielewski 5-21
Idea Bożej wszechmocy a problem zła PDF PDF
Tadeusz Pabjan 23-41
Czy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest faktem naukowym? PDF
Piotr Przybył 43-60
La definizione di sacramento in pensiero di Pietro Lombardo PDF (Italiano)
Sławomir Jeziorski 61-74
Rola cudu w apologetyce przed II soborem watykańskim. Refleksja na podstawie analizy ówczesnych podręczników akademickich PDF
Łukasz Plata 75-90
Teologiczne założenia odnowy i reformy liturgicznej II Soboru Watykańskiego PDF
Andrzej Dudek 91-105
Prawne aspekty urzędu obrońcy węzła w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa PDF
Arkadiusz Mirosław Czaja 107-122
Powstanie człowieka – niektóre kontrowersje PDF
Tomasz Maziarka 123-140
Aleksandra Usowicza wkład do badań nad dziejami filozofii krakowskiej PDF
Kamil Trombik 141-158
Apostolska posługa miłości Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu w latach 1893–2016 PDF
Grzegorz Kiełbasa 159-170
Poświęcić swoje życie dla innych. Ofiara Edyty Stein, Laury Vicuñi i nazaretanek z Nowogródka PDF
Izabela Durma 171-181
Duchowa sylwetka alumna Jana Ślęzaka na podstawie notatek rekolekcyjnych z lat 1935–1937 PDF
Tomasz Rąpała 183-191

Sprawozdania i materiały

Patriotyzm – dobrze pojęta miłość Ojczyzny… Sesja naukowa, Tarnów 10 maja 2017 roku PDF
Grzegorz Wolak 195-199

Recenzje

Laura Consoli, L’unità dell’amore. Lineamenti per una teologia dell’amore sponsale in Sant’Agostino, Cittadella Editrice, Assisi 2014, ss. 213 PDF
Sylwester Jaśkiewicz 203-205
Jacob Neusner, Un Rabino parla con Gesù, Cinisello Balsamo 2007 (wydanie 2. w miękkiej oprawie 2013), ss. 202 PDF
Sylwester Jaśkiewicz 207-209