Apostolska posługa miłości Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu w latach 1893–2016

Grzegorz Kiełbasa

Abstrakt


Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej oddaje się wielorakiej apostolskiej posłudze miłości, a w sposób szczególny chrześcijańskiemu wychowaniu i nauczaniu dzieci, służbie ubogim i chorym, wspieraniu rodzin w ich wielorakich potrzebach oraz różnym formom pracy parafialnej i charytatywnej.
Pod koniec XIX wieku w parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu została utworzona nowa placówka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej.
Od 1893 roku do 2016 roku, tj. przez 123 lata w parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu siostry wychowały i wykształciły wiele pokoleń dzieci, czy to w Katolickim Zakładzie Sierot, czy też katechizując i nauczając w parafialnych świetlicach, a później w państwowych i katolickich przedszkolach i szkołach. Ponadto podejmowały apostolską posługę miłości, służąc ubogim i chorym, wspierając rodziny w ich wielorakich potrzebach oraz wykonując różne formy pracy parafialnej i charytatywnej. Siostry pełniły również posługę organistowską w kościołach oraz prowadziły chóry dziecięce i młodzieżowe. Troszczyły się także o wystrój i porządek w kościele parafialnym.


Słowa kluczowe


siostry służebniczki dębickie; Nowy Sącz; apostolska posługa miłości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Migrała L., Bazylika św. Małgorzaty w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2006.

Niedźwiecka Z., Edmund Bojanowski – prekursor Soboru Watykańskiego II, Wrocław 1983.

Kumor B., Diecezja tarnowska, dzieje ustroju i organizacji 1786–1985, Kraków 1985.

Kumor B., Parafia i życie religijne, w: Dzieje Miasta Nowego Sącza, t. 2, red. F. Kiryk, S. Płaza, Kraków 1993, s. 319–338.

Kronika Domu Zakonnego Sióstr Służebniczek BDNP w Nowym Sączu, t. 1, rękopis w archiwum Domu Zakonnego Sióstr Służebniczek BDNP w Nowym Sączu.

Kartoteka Sióstr Służebniczek BDNP, Dom Zakonny w Nowym Sączu, s. 1, rękopis w rękopis w archiwum Domu Zakonnego Sióstr Służebniczek BDNP w Nowym Sączu.

Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, Dębica 2003.

Krzyszkowski R., Dei Regno Servire – służyć Królestwu Bożemu, „Nasze Spotkania, Pismo Parafii Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu” 2015 nr 1, s. 16.

Schauber V., Schindler H. M., Ilustrowany leksykon świętych, Kielce 2002.

Schematyzm diecezji tarnowskiej 2015, red. R. Kantor i in., Tarnów 2015.
Copyright (c) 2018 Grzegorz Kiełbasa