Tom 34, Nr 2 (2015)

Spis treści

Artykuły

Pięć lat internowania. Biskup lubelski Marian Leon Fulman na plebanii kościoła kolegiackiego pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu (1940–1945) PDF
Jarosław Marczewski 5-46
Komemoracja osoby papieża w eucharystycznej celebracji Kościoła PDF
Jan Szczych 47-70
Kult św. Jana de Matha i św. Feliksa Walezego w Brewiarzu rzymskim PDF
Maciej Kowalski 71-85
Krytyka nowożytnej postaci chrześcijaństwa zachodniego z perspektywy tradycjonalizmu integralnego PDF
Bogumił Chmiel 87-114
W poszukiwaniu spełnienia PDF
Tatiana Krawczyńska-Zaucha 115-128
Znaczenie historyczne i wartość artystyczna szat liturgicznych z opactwa benedyktynów w Tyńcu PDF
Karolina Stanilewicz 129-143

Sprawozdania i materiały

Sprawozdanie z XII naukowej konferencji katechetycznej: „Dysfunkcjonalność rodziny a działania pastoralne Kościoła” Tarnów, 13 maja 2015 roku PDF
Andrzej Sułek 147-149
„Moim honorem jest honor Kościoła” Konferencja o arcybiskupie Jerzym Ablewiczu PDF
Michał Sapalski 151-153

Recenzje

ks. Tomasz Rozkrut, Instytucja Synodu Biskupów w Kościele posoborowym (studium historyczno-prawne), Biblos, Tarnów 2010, ss. 294 PDF
Henryk Szmulewicz 157-161
Scott Halzman, Theresa Digeronimo, The secrets of happy families. Eight keys to building a life time of connection and contentment, Jossey-Bass, San Francisco 2009, ss. 262 PDF
Władysław Szewczyk 163-167
Matthew Kelly, Rediscover Catholicism. A spiritual guide to living with passion & purpose, Beacon Publishing OH, 2011, ss. 324 PDF
Jerzy Krzanowski 169-171
Etyka tradycyjna w wersji „uwspółcześnionej”. James P. Sterba, Introducing ethics: for here and now, Pearson, Boston 2013, ss. 150 PDF
Mirosław Twardowski 173-179
Odnowić pamięć o miłości Bożej, red. J. Wełna, J. Królikowski, Wydawnictwo Księży Sercanów, Kraków 2014, ss. 172 (Biblioteka Formacji Stałej, 4) PDF
Andrzej Dudek 181-183
Bł. Honorat Koźmiński – Człowiek wielkiej wiary, red. W. Sugier, Centrum Duchowości „Honoratianum”, Zakroczym 2013, ss. 327 (Biblioteka Honoratiana, 10) PDF
Andrzej Dudek 185-187
O. Leon Nieścior OMI, Mowa misyjna Jezusa w interpretacji patrystycznej, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 2013, ss. 431 PDF
Tomasz Wróbel 189-192