Służebny charakter kapłańskiej posługi w nauczaniu Jana Pawła II

Autor

  • Małgorzata Damasiewicz

DOI:

https://doi.org/10.15633/tst.40201

Słowa kluczowe:

Eucharystia, Jezus Chrystus, Jan Paweł II, kapłan, miłość, służba, wspólnota

Abstrakt

Kapłan na mocy święceń zostaje upodobniony do Jezusa, Dobrego Pasterza, i powołany do naśladowania Go oraz przeżywania Jego miłości pasterskiej, bezinteresownej, miłości, która kieruje się zwłaszcza ku najbiedniejszym i sytuuje wobec nich w postawie służebnej. Przyjęcie tej postawy jest znakiem przyjęcia odpowiedzialności, jaką nakłada na kapłana Boże wybranie, a zarazem jest znakiem potwierdzenia tej pasterskiej miłości.

Bibliografia

Borutka T., Refleksja o kapłaństwie w świetle nauczania Kościoła, Kraków 2009.

Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, red. S. Małysiak, t. 1–2, Kraków 1996.

Gajda P.-M., Eucharystia sercem przeżywana — zadatkiem szczęśliwej wieczności. Rozważania w świetle najnowszych dokumentów Nauczycielskiego Urzędu Kościoła, Tarnów 2005.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Pastores dabo vobis. O formacji kapłanów we współczesnym świecie (22.03.1992), w: Adhortacje Apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1996, s. 517–684.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia. O pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła (02.12.1984), w: Adhortacje Apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1996, s. 251–343.

Jan Paweł II, Dar i Tajemnica, Kraków, 1996.

Jan Paweł II, Eucharystia w życiu duchowym prezbitera, „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 14 (1993) nr 8–9, s. 45–46.

Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (10.06.2004), „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 2004 nr 9, s. 19.

Jan Paweł II, Jesteście z ludu i dla ludu. Homilia skierowana do kapłanów, „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 1987 nr specjalny, s. 35.

Jan Paweł II, Dar i tajemnica kapłaństwa służebnego. Homilia podczas Mszy Krzyżma w Wielki Czwartek (08.04.2004), n. 3, „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 2004 nr 5, s. 4–6.

Jan Paweł II, Jesteście sługami Kościoła w kraju obdarowanym przez Boga, „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 7 (1986) nr 2, s. 12.

Jan Paweł II, Matka Kościoła uczy nas apostolstwa. 9 czerwca 2003. Zadar. Liturgia Godzin na placu Forum, „L›Osservatore Romano” (wydanie polskie) 2003 nr 10, s. 20–21.

Jan Paweł II, Naśladujcie przykład Dobrego Pasterza. Homilia podczas Mszy św. i święceń kapłańskich (11.05.2003), „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 2003 nr 7–8, s. 55–57.

Jan Paweł II, Katecheza. Nabożeństwo do Matki Bożej w życiu prezbitera, „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 14 (1993) nr 14, s. 47.

Jan Paweł II, Obecność Maryi w życiu kapłana. Katecheza środowa. Watykan, 11.02.1990, w: Jan Paweł II, O Matce Bożej 1978–1998. „Anioł Pański”, Warszawa 1999, s. 317.

Jan Paweł II, List apostolski Dominicae Cenae. O tajemnicy i kulcie Eucharystii, w: Wybór listów Ojca Świętego Jana Pawła II, red. P. Słabek, t. I, Kraków 1997, s. 4–7.

Jan Paweł II, Kult eucharystyczny zasadniczym posłannictwem prezbitera. Audiencja generalna (12.05.1993), „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 14 (1993) nr 7, s. 43.

Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 1979 roku, w: Jan Paweł II, Listy na Wielki Czwartek 1979–2005, s. 15–33.

Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 1987 roku, w: Jan Paweł II, Listy na Wielki Czwartek 1979–2005, Kraków 2005, s. 130–135.

Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 2005 roku, w: Jan Paweł II, Listy na Wielki Czwartek 1979–2005, Kraków 2005, s. 325–327.

Jan Paweł II, Misja prezbiterów w sakramentalnej posłudze uświęcania, „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 14 (1993) nr 14, s. 42.

Jan Paweł II, Powołanie jest wezwaniem do pełni życia. Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania 1982, w: Orędzia Ojca Świętego Jana Pawła II, red. J. Jenot, P. Słabek, t. 1–2, Kraków 1998, s. 291–295.

Jan Paweł II, Posługa kapłańska w sakramencie pojednania, „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 14 (1993) nr 5–6, s. 43.

Jan Paweł II, Prezbiter człowiekiem miłości, „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 14 (1993) nr 11, s. 37–44.

Jan Paweł II, Prezbiter człowiekiem modlitwy, „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 14 (1993) nr 8–9, s. 44.

Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994.

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Kapłan żyjący Słowem Bożym powszechnym świadkiem miłości Chrystusa. List z okazji Światowego Dnia Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów, Tarnów 2007, s. 5–7.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wydanie 5, Poznań 2000.

Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu prezbiterów Presbyterorum ordinis, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 478–508.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 104–166.

Szmulewicz H., Wierność kapłana na wzór wierności Chrystusa. Elementy teologicznej argumentacji, Tarnów 2010.

Wojdak S., Misyjne nadzieje i wyzwania w Liście Benedykta XVI do Kapłanów, „Światło Narodów” 30 (2010) nr 1, s. 33.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-21

Numer

Dział

Artykuły

Podobne artykuły

1-10 z 134

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.